Materiał Partnera

Kryteria wyboru dobrego radiotelefonu

Kryteria wyboru dobrego radiotelefonu

Radiotelefon, nazywany też często krótkofalówką, to poręczna, mocno uproszczona radiostacja nadawczo-odbiorcza. Radiotelefony wykorzystywane są w roli telefonów mobilnych i umożliwiają kontakt głosowy na odległościach do kilku kilometrów w zależności od uwarunkowania terenu, w łączności opartej tylko na urządzeniach przenośnych.. Ich przewaga nad popularnymi telefonami komórkowymi polega na tym, że nie wymagają infrastruktury sieci, zatem mogą być używane tam, gdzie zwykła „komórka” nie ma zasięgu.

 Zalety i zastosowania radiotelefonów

– Porozumiewanie się za pomocą radiotelefonu nie wymaga dostępu do sieci GSM, toteż jest to niezwykle praktyczne i niezawodne rozwiązanie, doceniane przede wszystkim przez rozmaite służby profesjonalne, jak np. Ratownictwo Medyczne czy Straż Pożarna – mówi specjalista z radomskiej firmy AZSTUDIO.

Profesjonalny radiotelefon jest też jedyną opcją nawiązania łączności w sytuacji zniszczenia stacji retransmisyjnych, do czego może dojść w sytuacji wojny lub klęski żywiołowej, toteż stanowią niezbędne wyposażenie dla wojska. Tego rodzaju urządzenia radiotelekomunikacyjne są też podstawowym środkiem łączności dla pracowników agencji ochroniarskich i służb bezpieczeństwa publicznego.

Jak wybrać dobry radiotelefon?

Wybór odpowiednich środków łączności bezprzewodowej zawsze musi być uzależniony od sposobu, w jaki będą one wykorzystywane oraz specyficznych warunków pracy. Projektując sieć łączności dla danej firmy czy instytucji należy brać pod uwagę m.in. ilość potrzebnych stacji nadawczo-odbiorczych, sposób komunikacji (między indywidualnymi urządzeniami albo między pojedynczym użytkownikiem i grupą), odległości między poszczególnymi radiotelefonami oraz maksymalny czas działania bez ładowania baterii.

Profesjonalne radiotelefony występują w wersjach o różnej mobilności. Najwygodniejszym z punktu widzenia użytkownika rozwiązaniem są ręczne radiotelefony przenośne, jednak mają one stosunkowo najmniejszy zasięg – do kilku kilometrów. Większe radiotelefony przewoźne, przeznaczone do montażu w samochodach czy innych pojazdach, umożliwiają rozmowę na odległościach nawet kilkunastu kilometrów, zaś jednostki bazowe (stacjonarne), w idealnych warunkach mogą mieć zasięg nawet do kilkudziesięciu kilometrów.

Niezwykle istotną kwestią jest wybór odpowiedniego pasma pracy radiotelefonów. Nieduże krótkofalówki analogowe i cyfrowe, czyli radiotelefony PMR, są zdolne do pracy w ogólnodostępnym paśmie 446 mHz, a więc z takich urządzeń mogą korzystać wszyscy. Jednak w zastosowaniach profesjonalnych często konieczne jest korzystanie z częstotliwości umożliwiających większy zasięg, co z kolei wymaga uzyskania zezwolenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Szukając dobrego systemu łączności radiowej, warto zwrócić się o pomoc do fachowców, którzy nie tylko pomogą w wyborze najlepszych dla danego zastosowania urządzeń, ale także przeprowadzą cię przez wszystkie dodatkowe formalności, związane z uzyskiwaniem zezwoleń na korzystanie z radiotelefonów w różnych pasmach.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz