Materiał Partnera

Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie

Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie

Każda firma w swojej działalności ponosi koszty związane z uzyskaniem przychodów lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jeśli zostają one udokumentowane na przykład fakturą, która zawiera dane firmy to mogą one stanowić koszty podatkowe. W prawie podatkowym są one dzielone według określonych kryteriów. Jednym z rodzajów klasyfikacji jest podział na koszty stałe i zmienne. Każdy z nich ma własną charakterystykę oraz przyczyny zaistnienia.

Podział kosztów uzyskania przychodów

W księgowości rozróżnia się koszty pośrednie i bezpośrednie, które są pochodną rodzaju opodatkowania działalności gospodarczej. Koszty bezpośrednie wiążą się z uzyskaniem przychodu z prowadzonej działalności. Można do nich zaliczyć na przykład zakup materiałów podstawowych lub towarów. Koszty pośrednie z kolei to takie, które dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem firmy. Zalicza się do nich media, obsługę księgową czy czynsz najmu. W przypadku podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe wyróżniamy ponadto koszty stałe i zmienne.

Koszty zmienne, czyli jakie?

Koszty zmienne są związane z produkcją. Zależnie od wielkości produkcji mogą być one zmienne. Uwzględniają one zmianę produkcji, która wiąże się z kolei ze wzrostem kosztów w przypadku wzrostu cel, lub z ich spadkiem, kiedy zmniejsza się wartość kosztów zmiennych. Trzeba zaznaczyć, że koszty zmienne nie wchodzą w skład kosztów stałych, a zaliczamy do nich między innymi roboczogodziny, towary, materiały, energię oraz nakłady na surowce.

Czym są koszty stałe?

Koszty stałe w przeciwieństwie do kosztów zmiennych nie ulegają zmianie. To oznacza, że na przykład zmniejszenie produkcji nie wpływa na zmianę kosztów stałych. Są one niezmienne w szerszej perspektywie czasowej to nie oznacza, że zawsze ich wartość jest taka sama. Koszty te są związane z warunkami makroekonomicznymi, zatem mogą one ulec zmianie. Do czynników jakie mogą wpłynąć na zmianę kosztów stałych zaliczamy zmianę organizacji przedsiębiorstwa lub stosowaną technologię produkcji. Przykładem może być wymiana urządzeń na nowsze, bardzie energooszczędne co przekłada się na zmianę wysokości kosztów stałych w postaci zużycia energii. Do pozostałych środków stałych można zaliczyć wynagrodzenie dla pracowników, wynagrodzenie za prowadzenie księgowości przez firmę zewnętrzną, ubezpieczenie maszyn czy czynsz za wynajem biura.

Opracowanie:
Leszno, Niepodległości 47
tel. 65 529 66 87
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz