Materiał Partnera

KONSERWACJA LINII LAKIERNICZYCH ORAZ LINII PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

KONSERWACJA LINII LAKIERNICZYCH ORAZ LINII PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Będąc właścicielem linii lakierniczej lub linii przygotowania powierzchni, z pewnością nie chcesz, aby uległa ona jakimkolwiek awariom w najbliższym czasie, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to proces bardzo drogi, jak również to, że każdy dzień przestoju jest dniem straconym, co za tym idzie wydłuża nam się termin realizacji zlecenia dla klienta. Jak temu bezpiecznie zapobiegać ?

Awarie i usterki

Przed przystąpieniem do malowania czy lakierowania należy powierzchnię detalu przygotować poprzez mycie środkami odtłuszczająco - fosforanującymi. Każda lakiernia jest wyposażona w odpowiednie stanowisko zapewniające przeprowadzenie takiej operacji. Odpowiednio zaplanowany i wykonany proces przygotowania powierzchni detalu przeznaczonego do malowania sprawia, że zostaje on pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń w postaci olejów, tłuszczów czy pozostałości po obróbce mechanicznej. Utworzona na powierzchni warstwa fosforanów zwiększa skuteczność antykorozyjną stanowiąc dobry podkład dla farb zwiększając przyczepność powłoki malarskiej. Wśród elementów linii lakierniczych lub przygotowania powierzchni, które wymieniać trzeba najczęściej i regularnie są dysze natryskowe. Dysze przemysłowe to tak naprawdę jeden z najważniejszych elementów procesu, ponieważ w kluczowych sytuacjach to właśnie od sprawnych i drożnych dysz zależy nie tylko bezpieczeństwo linii, ale jakość wykonania procesu czy samego produktu finalnego. Dysza choć jest niewielkim elementem instalacji może być przyczyną dużych strat finansowych, a wadliwa obsługa czy niewłaściwa ocena stanu dysz może powodować nadmierne zużycie wody procesowej, zwiększone zużycie chemikaliów, straty związane z przestojami czy koszty zwiększonych odpadów produkcyjnych na skutek złej jakości produktu. Na rynku istnieje niewiele firm, takich jak np. KS SUPPORT Krystian Stachowiak, która w swojej ofercie posiada dysze przemysłowe PNR (dysze wodne, dysze powietrzne, głowice myjace) i pomoże dobrać odpowiedni produkt do zapewnienia optymalnego procesu.

Konserwacja

Tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, do czego konkretna dysza wodna   ma być wykorzystywana, ponieważ od tego będą też uzależnione niektóre czynności konserwacyjne. Główne przyczyny niesprawności dyszy to erozja, zarastanie oraz  korozja. Zwrócenie uwagi na niektóre objawy pozwoli na wczesne wykrycie niesprawnych rozpylaczy i zastosowanie środków zaradczych. Do podstawowych czynności sprawdzających należy weryfikacja: ciśnienia, wydajności, kształtu strumienia, wielkości kropli, ustawienia dyszy, przebiegu procesu oraz jakość gotowego produktu. Aby zapobiec problemom wystarczy co jakiś czas przeczyścić najważniejsze układy lub wymienić filtry. Dysze jakie możemy spotkać w urządzenia myjących na podstawie oferty firmy PNR to dysze płaskostrumieniowe, pełnostożkowe, pustostożkowe, punktowe, atomizery, głowice myjące oraz dysze powietrzne. Prawidłowy dobór dysz pod względem ciśnienia, przepływu oraz kąta rozprysku, rozmieszczenia oraz ustawienia decyduje o skuteczności mycia. O pełen asortyment dysz wodnych, głowic myjących lub dysz powietrznych można zapytać w firmie KS SUPPORT z Częstochowy.

Opracowanie:
Częstochowa, al. Armii Krajowej 66 lok. 49
tel. 509 205 879
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz