Materiał Partnera

Kierowca zawodowy – co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy kierowcy?

Kierowca zawodowy – co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy kierowcy?

Praca kierowcy zawodowego wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością cywilną. Kierowca odpowiada nie tylko za siebie, ale również za powierzone mienie i innych użytkowników drogi. Obowiązek stosowania tachografów, prawnie regulowany system rozliczania czasu pracy kierowcy to sposoby na zminimalizowanie ryzyka wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa każdej ze stron: pracodawcy i pracownika.

Prowadzenie firmy transportowej nie jest proste. Wymaga znajomości szeregu dyrektyw i przepisów, których wymogów muszą właściciele, tychże firm, przestrzegać zarówno, aby otrzymać stosowne koncesje, zezwolenia, jak i by móc oferować kierowcom bezpieczne warunki pracy. Ze względu na duże zagrożenia wynikające z zaniedbań ludzkich, państwo chcąc chronić życie i zdrowie swoich obywateli, reguluje sposób rozliczania czasu pracy kierowców.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców – co mówi prawo?

Rozliczenie czasu pracy kierowcy nie jest oczywistą sprawą, musi być prowadzone w różnych formach jednocześnie, czyli w postaci:

  • Zapisów na wykresówkach,
  • Wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • Plików uzyskanych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • Innych dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy, jak np. informacje o urlopach, informacje o zwolnieniach lekarskich.

W przypadku umowy o pracę, czas pracy pracownika jest regulowany przez kodeks pracy. Praca kierowcy zawodowego to szczególny rodzaj zawodu. Ich praca opiera się na pracy mobilnej i jasne określenie początku i końca pracy nie jest często możliwe. Dlatego poza przepisami kodeksu pracy, przy rozliczaniu wynagrodzenia kierowcy stosuje się dodatkowe przepisy. Mowa tu o ustawie o czasie pracy kierowców, a dokładnie o z art. 25 wspomnianej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, już widać trudności we właściwym przeanalizowaniu dokumentów rozliczeniowych i poprawnym zastosowaniu wszelkich przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy. Doświadczone firmy, takie jak Tacho Rozliczenia Adam Szygenda, w ramach prowadzonej działalności na co dzień zajmują się rozliczaniem czasu pracy kierowców, dlatego zwracając się do nich, nie tylko zyskujesz pewność poprawności rozliczeń, ale przede wszystkim nie ponosisz odpowiedzialności za ewentualne błędy i niedopatrzenia. Powierzając rozliczenia pracownicze firmie zewnętrznej, masz gwarancję, że nic nie zostanie pominięte a wszelkie nowelizacje ustaw, nowe dyrektywy zostaną wprowadzone do rozliczeń poprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Jak wygląda rozliczenie czasu pracy kierowcy?

W zależności od taboru posiadanego przez firmę transportową właściciel firmy, bądź firma zewnętrzna świadcząca usługi rozliczania czasu pracy kierowcy, wybiera formę ewidencji, czyli na podstawie jakich dokumentów, będzie prowadzić rozliczenia miesięczne i okresowe. Dzieje się tak, dlatego iż w przypadku transportu, nie w każdym aucie jest obowiązek posiadania tachografu.

Ewidencję czasu pracy pracodawca zobowiązany jest przechowywać przez po zakończeniu objętego nią okresu. W przypadku samochodów osobowych lub lekkich dostawczych rozliczenia są prowadzone na podstawie kart drogowych. Ważne jest pamiętać, że wszelkie dokumenty rozliczeniowe muszą być archiwizowane i przechowywane przez okres 3 lat, a na żądanie pracownika pracodawca musi udostępnić posiadaną ewidencję czasu pracy do wglądu.

Opracowanie:
Węglew-Kolonia, Turkusowa 21
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz