Materiał Partnera

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia emisyjnego i czym ono jest?

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia emisyjnego i czym ono jest?

Zgłoszenie emisyjne konkretnej instalacji to w wielu przypadkach obowiązek zarówno dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i sporych zakładów przemysłowych. Uzyskanie pozytywnej decyzji odnośnie możliwości wprowadzania gazów i pyłów do powietrza możliwe jest tylko po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Warto w tym zakresie zapewnić sobie profesjonalną pomoc – na czym będzie ona polegać?

Właściwy wniosek

Poszczególne zakłady przemysłowe czy nawet niewielkie warsztaty wyposażane są w specjalne instalacje, z których zanieczyszczenia odprowadzane są do powietrza. Zazwyczaj dzieje się to w sposób zorganizowany, tzn. z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanych układów czy urządzeń, w tym np. wentylatorów, kominów czy zaworów. Jeżeli instalacja znajduje się na liście podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska, konieczne jest uzyskanie upoważnienia umożliwiającego jej funkcjonowanie.

W takiej sytuacji niezbędne jest sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia emisyjnego. Jego przygotowanie może być stosunkowo niełatwe, dlatego warto w tym zakresie zapewnić sobie kompleksową pomoc. Biuro Sajmor zajmujące się projektami ochrony środowiska świadczy pełne usługi w przypadku przygotowywania wniosków emisyjnych i nie tylko. Profesjonaliści zajmą się dokładnym i rzetelnym badaniem stanu konkretnego układu, co pozwoli na fachowe przygotowanie dokumentacji. Co powinna ona zawierać?

Kompletna dokumentacja

Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego to dokument, który musi być przedłożony w odpowiednich instytucjach. Składa się go do starosty, marszałka województwa bądź nawet Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatnie rozwiązanie wymagane jest w przypadku inwestycji, które czynione są na tzw. terenach zamkniętych. Kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków emisyjnych obejmuje dokładne ich przygotowanie i dołączenie wszelkich niezbędnych załączników. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim dowód uiszczenia opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości – w jej ustaleniu również powinni pomóc specjaliści.

W przypadku, gdy prowadzący instalację nie jest ustanowiony jako osoba fizyczna, należy udowodnić przed wymienionymi organami, że wnioskodawca upoważniony jest do występowania w obrocie prawnym. To kolejny już załącznik niezbędny przy składaniu wniosku emisyjnego, podobnie jak jego streszczenie. Powinno być ono przygotowane w tzw. języku niespecjalistycznym, dlatego również i w tym zakresie dobrym rozwiązaniem jest powierzenie sporządzenia dokumentacji specjalistom. Dzięki temu uda się szybko i przede wszystkim skutecznie uzyskać pozwolenie emisyjne na określony okres, który jednak nie może wynosić więcej niż 10 lat.

Opracowanie:
Gdynia, Świerkowa 41
tel. 602 716 787
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz