Materiał Partnera

Kiedy należy skorzystać z pomocy firmy geodezyjnej?

Kiedy należy skorzystać z pomocy firmy geodezyjnej?

Budując dom, halę magazynową, czy też chcąc wyznaczyć granicę działki pod budowę ogrodzenia, potrzebna jest pomoc geodety. Bez jego opinii praktycznie nie jesteśmy w stanie ruszyć z żadną większą inwestycją budowlaną. Prace geodezyjne są bowiem pierwszymi, jakie należy wykonać w terenie, jeszcze przed udaniem się do właściwych urzędów po pozwolenie na dane prace budowlane, bądź rozbiórkowe. Zobaczmy, kiedy prawo wymusza na nas skorzystanie z pomocy firmy geodezyjnej?

Pomiary geodezyjne dotyczą pomiarów terenowych, które prowadzą do opracowania graficznego map, profili terenu czy też dokumentów o charakterze prawnym, podczas wytyczania granic nieruchomości.

Rodzaje wykonywanych w firmach geodezyjnych pomiarów

Geodeci zajmują się tworzeniem dokumentacji geodezyjnej w związku z niezbędnymi dla celów inwestycyjnych postępowaniami administracyjnymi, sądowymi czy cywilnoprawnymi. W firmach geodezyjnych takich jak firma GEOBEST Sp. z o.o. z Warszawy. Możesz wykonać opracowania geodezyjno-kartograficzne czy też zlecić czynności geodezyjne na potrzeby nie tylko budownictwa.

Ogólnie przyjmuje się bowiem że w ramach usług geodezyjnych można wykonać:

 • pomiary miejskie,

 • pomiary komunikacyjne,

 • pomiary hydrograficzne,

 • pomiary osnów,

 • pomiary topograficzne,

 • pomiary rolno-leśne,

 • pomiary górnicze,

 • pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne (geodezja inżynieryjno-przemysłowa).

Kiedy należy skorzystać z pomocy geodety?

W przypadku niemal wszelkich prac budowlanych pomoc geodety będzie niezbędna nie tylko w celu uzyskania pozwolenia na budowę, ale również jego opinia potrzeba jest podczas odbioru technicznego budynku. Chodzi tu o sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, tzw. mapy zasadniczej, na którą geodeta nanosi wykonane obiekty budowlane.

W przypadku geodezyjnej obsługi inwestycji geodeta wykona takie prace jak:

 • założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej,

 • wyznaczenie granic terenu,

 • tyczenie głównych osi obiektów budowlanych,

 • zakładanie roboczych znaków wysokościowych,

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

 • badanie przemieszczeń i odkształceń.

Stałe uczestnictwo geodetów w postępie prac budowlanych jest swego rodzaju kontrolą poprawności wykonanych czynności budowlanych zgodnie z projektem budynku, jego posadowieniem zgodnie z przestrzennym zagospodarowaniem okolicy i właściwościami geotechnicznymi działki. Warto korzystać z usług doświadczonych firm geodezyjnych o udokumentowanych umiejętnościach geodezyjnych, gdyż od poprawności wykonanych przez nich pomiarów, zależy bezpieczeństwo nasze, naszej rodziny, majątku i okolicznych mieszkańców.

Opracowanie:
Warszawa, Sokratesa 11b lok. 4
tel. 509 761 321
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz