Artykuł sponsorowany

Jakimi dokładnie czynnościami zajmują się notariusze?

Jakimi dokładnie czynnościami zajmują się notariusze?

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Jest nim prawnik, który ukończył szereg szkoleń określanych mianem "aplikacja" i jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. W momencie uzyskania tytułu zostaje upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności, wchodzących w zakres jego kompetencji. Zgodnie z zapisem w Prawie o notariacie jest osobą zaufania publicznego. W czym dokładnie może pomóc nam pełnoprawny notariusz?

Jakie funkcje pełni notariusz?

Przyszłego notariusza czeka długa i niełatwa droga. Czekają go wieloletnie studia, specjalizacje oraz dodatkowe kursy i szkolenia, które podnoszą kwalifikacje. Zdobycie niezbędnego wykształcenia, ale również niezbędnego doświadczenia trwa bardzo długo. Zawód ten wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością, gdyż notariusz jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich, sporządzanych w kancelarii dokumentów. Czynności, którymi zajmuje się powołany przez Ministra Sprawiedliwości notariusz, są ściśle określone przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158). Wśród najważniejszych można wymienić przede wszystkim:

 • sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczenia dziedziczenia;
 • przygotowywanie i wydawanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów prawnych;
 • spisywanie protokołów dotyczących testamentów oraz spadków;
 • przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych oraz pieniędzy (współcześnie również dokumentów na elektronicznych nośnikach danych).

Notariusz w Warszawie Szymon Krzyszczuk zgodnie z art. 2 par. 3 Prawa o notariacie, świadczy profesjonalne usługi notarialne równolegle w języku polskim i angielskim. W jego kancelarii można również zamówić wykonanie tłumaczeń przysięgłych z języka angielskiego oraz na ten język dla każdego indywidualnego klienta jak i firm. Kancelaria notariusza mieści się w Śródmieściu, przy ul. Chopina 5a. lok 3

Czym jest akt notarialny?

Aktami notarialnymi nazywamy dokumenty, które są potwierdzeniem dokonania wszelkich czynności prawnych. Prawidłowo spisany akt składa się z elementów, takich jak:

 • miejsce oraz data spisania dokumentu, w niektórych przypadkach (najczęściej na żądanie stron) również dokładna godzina;
 • imię i nazwisko notariusza oraz dane siedziby kancelarii;
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania (w przypadku osób prawnych również nazwę i siedzibę) podmiotów biorących udział w akcie oraz świadków jego sporządzania;
 • oświadczenia stron występujących w akcie;
 • na żądanie stron – okoliczności spisywania dokumentu;
 • potwierdzenie, że akt został oficjalnie odczytany i zaakceptowany;
 • podpisy stron, świadków oraz notariusza.

W kancelarii notarialnej najczęściej sporządzanymi aktami są dokumenty dotyczące spadków, hipoteki, pełnomocnictwa, testamentów, darowizny oraz kupna i sprzedaży nieruchomości.

Sprawy testamentów, spadków, zachowku i dziedziczenia

Wiele spraw załatwianych u notariusza dotyczy testamentów, spadków, zachowku  i dziedziczenia. O sporządzeniu testamentu może (a nawet powinna) myśleć każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca jakikolwiek majątek. Nie warto odkładać spisania testamentu na później. Niespodziewane zdarzenia (utrata pamięci, paraliż, ubezwłasnowolnienie itp.) mogą uniemożliwić dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej. Spadek – to w zasadzie wszelkie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, które należą do spadkodawcy w chwili jego śmierci.

W ramach swojej działalności notariusz pobiera taksę notarialną w wysokości przewidzianej w Rozporządzeniu o opłatach, stawkach  i cenniku notariuszy opublikowanym przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 20 lutego 2013 roku. Warto pamiętać, że cennik i koszty usług notarialnych w kancelarii mogą  być ustalane indywidualnie w wysokości nie większej niż opisane w Rozporządzeniu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz