Materiał Partnera

Jakie sprawozdania statystyczne należy składać co miesiąc?

Jakie sprawozdania statystyczne należy składać co miesiąc?

Podmioty gospodarcze w Polsce zobowiązane są do składania różnego rodzaju sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek ten wynikać może z ustawy statystyce publicznej lub powstać w wyniku wytypowania przez GUS. Część sprawozdań składana jest rocznie, inne – co kilka miesięcy. Dowiedz się, jakie sprawozdania firma powinna składać co miesiąc w 2019 roku.

Kto składa sprawozdania do GUS?

Obowiązek sprawozdawczy określony w artykule 30. ustawy o statystyce publicznej obejmuje zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Różne są wobec tych dwóch grup wymagania, a także inne aspekty ich funkcjonowania podlegają badaniu przez GUS.

W przypadku fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych mających osobowość prawną Główny Urząd statystyczny przeprowadza badania co dwa lata. Nakłada to obowiązek sprawozdawczy na podmioty takie jak kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, organizacje pracodawców, organizacje samorządów gospodarczego i zawodowego czy też organizacje wyznaniowe, które prowadzą działalność społeczną. Informacje przekazywane przez nie do GUS dotyczą działalności podmiotu w okresie podlegającym badaniu.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do przekazywania bardziej szczegółowych informacji obejmujących wiele aspektów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wiele sprawozdań składanych jest rocznie. Inne jednak muszą być dostarczane elektronicznie co kilka lat, co miesiąc, kwartał lub pół roku. Ich sporządzanie wchodzi w zakres obsługi księgowo-finansowej i zadanie to powierzyć możemy firmie Argenatius.

Najważniejsze sprawozdania składane co miesiąc

Lista sprawozdań, które co miesiąc muszą składać do Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa, jest długa, a swoim zakresem obejmuje wszystkie funkcjonujące branże usług i przemysłu. W drugiej połowie 2019 roku firmy muszą dostarczyć informacji dotyczących między innymi:

 • koniunktury gospodarczej w budownictwie – do dziesiątego dnia każdego miesiąca;
 • koniunktury gospodarczej w handlu – raz w miesiącu do dziesiątego dnia każdego miesiąca;
 • koniunktury gospodarczej w przemyśle – raz w miesiącu do dziesiątego dnia miesiąca i raz na kwartał do dziesiątego dnia pierwszego miesiąca kwartału;
 • koniunktury gospodarczej zakresie usług – do dziesiątego dnia każdego miesiąca;
 • meldunku o budownictwie mieszkaniowym – do trzeciego dnia każdego  miesiąca,
 • cen producentów, wyrobów i usług – do czternastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • cen producentów robót budowlano-montażowych – do czternastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • cen producentów wyrobów spożywczych – do dwunastego dnia każdego miesiąca;
 • meldunku o działalności gospodarczej – do piątego dnia każdego miesiąca;
 • wykorzystania turystycznego obiektu noclegowego – do dziesiątego dnia każdego miesiąca;
 • produkcji wyrobów i zapasach – do piątego dnia roboczego po miesiącu, za który jest sprawozdanie;
 • wielkości ubojów zwierząt gospodarskich – do siódmego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym;
 • wylęgu drobiu i produkcji jaj – do siódmego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym i raz na kwartał do piętnastego dnia miesiąca po kwartale w przypadku jaj konsumpcyjnych;
 • skupu ważniejszych produktów rolnych – do trzeciego dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający.

Ogólny obowiązek sprawozdawczy określony jest ustawie o statystyce publicznej. Jego konkretyzacja następuje jednak corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej, który wprowadzany jest rozporządzeniem rady ministrów.

Opracowanie:
Gliwice, Bojkowska 6
tel. 32 238 90 84
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz