Materiał Partnera

Jakie są uprawnienia agencji ochrony?

Jakie są uprawnienia agencji ochrony?

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony może zostać osoba niekarana, która ukończyła 21 lat i ma wykształcenie co najmniej podstawowe. Aby w pełni korzystać ze swoich uprawnień, musi przejść odpowiednie szkolenia. Obowiązują ją również określone zasady. Pracownik ochrony, który przekroczy swoje uprawnienia ponosi odpowiedzialność karną. O jakie uprawnienia chodzi?

Kwestie formalne

Ochrona osób i mienia w Polsce regulowana jest zapisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku. W tym akcie prawnym jest wyszczególniony pełen zakres uprawnień przysługujący pracownikom wspomnianego sektora. Co ważne, licencjonowane agencje ochrony podlegają rozporządzeniom wydawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonując swoje obowiązki, muszą więc bezwzględnie przestrzegać poszczególnych zapisów prawnych.

Co może pracownik ochrony?

W przypadku sytuacji interwencyjnej kwalifikowany pracownik agencji ochrony musi najpierw przedstawić się imieniem oraz nazwiskiem i wylegitymować dokumentem, który został wydany przez komendanta wojewódzkiego Policji. A co może zrobić ochroniarz?

  • Wylegitymować osoby znajdujące się na terenie chronionego obiektu i wezwać je do opuszczenia obszaru w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu bądź zakłócania porządku.
  • Ustalać uprawnienia do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych.
  • Ujmować osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, a następnie oddać te osoby w ręce policji.

W wyjątkowych sytuacjach ochroniarz może zastosować środki przymusu bezpośredniego, czyli np. takie jak siła fizyczna, kajdanki, pałka, paralizator (ochrona nie może jednak zastosować tych środków wobec osób starszych czy niepełnosprawnych, a także dzieci do 13. roku życia oraz ciężarnych kobiet). Pracownik ma również prawo do użycia broni palnej
w sytuacjach ekstremalnych.

Czasem zdarza się, że pracownik ochrony przekroczy swoje uprawienia lub zachowa się nieadekwatnie do sytuacji. Właśnie dlatego lepiej skorzystać z usług sprawdzonych firm, takich jak Agencja Ochrony GLOK. Wówczas zyskuje się pewność, że zatrudnieni specjaliści cechują się wysoką skutecznością, a przede wszystkim wykazują się profesjonalizmem.

Użycie broni palnej przez pracowników ochrony

Użycie broni palnej przez pracownika ochrony jest możliwe w wyjątkowych przypadkach. Strzał można oddać na przykład w momencie, gdy dochodzi do odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby, a także na ochraniane osoby i wartości materialne.  Takie rozwiązanie można również zastosować przeciwko osobie, która w sposób bezprawny i siłowy usiłuje odebrać broń palną pracownikowi ochrony.

Na szczęście do takich sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko. Warto jednak wiedzieć, z jakimi konsekwencjami można mieć do czynienia w razie niesubordynacji.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz