Materiał Partnera

Jakie są sankcje ustalane przez organy podatkowe i jak ich unikać?

Jakie są sankcje ustalane przez organy podatkowe i jak ich unikać?

Z dnia na dzień rośnie ilość nakładanych przez organy podatkowe na podatnika sankcji. Czy nam się to podoba, czy nie, państwo intensywnie dba o swoje interesy i coraz skuteczniej egzekwuje rzetelne rozliczenia. Wydaje się, że poza szczegółową znajomością i przestrzeganiem prawa możemy tylko oddać swoje interesy w ręce specjalistów, aby uniknąć sankcji. Zapraszam do lektury.

Czym są sankcje podatkowe?

Jest to tak naprawdę szereg wymagań dotyczących określonych przepisów, których nieprzestrzeganie poprzez niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ustawach podatkowych będzie skutkowało wprowadzeniem systemu kar i represji. Istotne jest między innymi złożenie odpowiednich deklaracji podatkowych we właściwej formie i czasie.

Same przepisy prawa mimo swojej jasnej wymowy przymusu pewnych zachowań nie stanowią same w sobie sankcji. Sankcja ma za zadanie zagwarantować przede wszystkim skuteczność  przepisów prawa podatkowego, które z kolei reguluje cały zakres wszelkich zobowiązań podatkowych.

Jakie są rodzaje rozwiązań sankcyjnych w polskim prawie podatkowym?

Przede wszystkim mamy do czynienia z sankcjami o charakterze pieniężnym, które obejmują dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, ale także podwyższenie kwoty zobowiązania podatkowego lub też podwyższenie samej stawki podatku. Drugi rodzaj rozwiązania polega na nałożeniu odsetek od zaległości podatkowych oraz stosownej opłaty za przedłużenie możliwości spłaty tychże zobowiązań. Poza samymi finansowymi sankcjami mamy też do czynienia z sankcjami polegającymi na utracie uprawnień. Mamy też sankcje karne w ustawach podatkowych i sankcje administracyjne pieniężne lub niepieniężne. Wyróżnia się też sankcje nieważności w prawie podatkowym, a także sankcje o charakterze karno- skarbowym.

Sankcje w postaci odsetek za zwłokę oraz dodatkowe zobowiązanie w przypadku podatku od towarów i usług to prawdopodobnie najbardziej znane w polskim prawie podatkowym sankcje.

Sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT

W tym obszarze najwięcej jest niejasności, a chętnie omijane przepisy i nierzetelne wypełnianie deklaracji wymusiły na ustawodawcy stworzenie bardziej efektywnego systemu uzyskiwania należności.  Podstawowa sankcja polega na opodatkowaniu stawką 30% prawidłowej wysokości kwoty, jeśli nie zostały dopełnione obowiązki wykazania w złożonej deklaracji podatkowej odpowiedniej kwoty, a kwota, która wykazał kwotę zobowiązania niższą od kwoty należnej lub też deklaracja nie została złożona w ogóle. Sankcjami są obciążeni wszyscy, którzy świadomie lub nieświadomie unikają zobowiązań finansowych względem skarbu państwa.

Jak unikać sankcji?

Przeciętny Kowalski powinien przede wszystkim skrupulatnie i uczciwie wypełniać deklaracje podatkowe, a wszelkie niejasności konsultować z urzędem skarbowym. Warto zapoznać się z obowiązującym prawem. Można też po prostu oddać te kwestie w ręce specjalisty, który należycie zadba o Twoje interesy. Dla zwykłego obywatela prawo brzmi niejednoznacznie, nie jest zrozumiałe, a czytanie i interpretacja przepisów to droga przez mękę. Z pomocą spieszą specjaliści z  Kancelarii Doradztwa Podatkowego Biuro Rachunkowe Romińska Danuta, którzy nie tylko pomogą właściwie zinterpretować prawo, ale także prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz