Materiał Partnera

Jakie są rodzaje wykopów ziemnych i w jakim celu się je wykonuje?

Jakie są rodzaje wykopów ziemnych i w jakim celu się je wykonuje?

Nie ma budowy domu, obiektów użyteczności publicznej bez konieczności przeprowadzenia robót ziemnych. Jednym razem usługi koparką dotyczą wykopu fundamentów, innym razem wykopów pod elementy sieci wodno-kanalizacyjnej. W każdym przypadku zlecenie wykonania usługi firmie powoduje znaczne przyspieszenie prac. Zobaczmy, jakie mamy rodzaje wykopów ziemnych? W jakim celu się je wykonuje?

Prace ziemne zmechanizowane zależą od rodzaju, charakteru budynku, warunków lokalnych (przebiegu np. istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych) i dzieli się je na:

 • roboty ziemne podstawowe
 • wykończeniowe
 • przygotowawcze
 • porządkowe.

W jakim celu wykonuje się wykopy ziemne przy użyciu koparek?

Najpopularniejszym powodem wynajęcia koparki jest stawianie fundamentów pod budynek. Wyspecjalizowane w robotach ziemnych firmy budowlane, jak chociażby PPUH Ro-Bud Jolanta Jakubowska-Wnęk cechuje niemal zegarmistrzowska precyzja prac. Wyspecjalizowani operatorzy koparek potrafią zarówno zachować odpowiednie kąty, jak i głębokości, ściśle wg danych z projektów ziemnych.

Innym równie częstym powodem są przyłącza wodno-kanalizacyjne, a także budowy miejsc rekreacji, jak baseny czy sauny. Od poprawności prac ziemnych zależy stabilność konstrukcji, wszelkie błędy mogą być przyczyną późniejszych pękań fundamentów.

Jakie rodzaje wykopów ziemnych powinni znać operatorzy koparek?

Inną charakterystykę będzie posiadał wykop pod halę magazynową, inny pod warsztat samochodowy, który będzie posiadał kanał, a jeszcze inny wykop pod zbiorniki asenizacyjne.

Do podstawowych robót ziemnych zalicza się prace, które dzielą się po prostu na nasypy i wykopy. Pierwsze z nich to prace powierzchniowe, drugie prowadzone są pod powierzchnią. Do wykopów podstawowych zaliczamy głównie:

 • Makroniwelację i niwelację
 • Wykopy szerokoprzestrzenne – pod obiekty budowlane, wymiary dna w obydwu kierunkach przekraczają 1,5 m
 • Wykopy wąskoprzestrzenne – pod rowy i instalacje, wymiary dna do 1,5 m i zazwyczaj znacznej długości
 • Wykopy liniowe – pod drogi
 • Wykopy jamiste, których długość i szerokość jest mniejsza od 1,5 m.

Nasypy ulegają dalszemu podziałowi na:

 • nasypy kontrolowane, układane warstwami i zagęszczane (np. podsypki, zasypki, prace  przy budowie dróg)
 • nasypy niekontrolowane – będące odkładami zwałowymi oraz pryzmowymi.

Roboty porządkowe i wykończeniowe przy użyciu koparki

Pełnią one mimo swej nazwy funkcję przygotowawczą do przeprowadzenia dalszych prac jak chociażby tyczenie fundamentów. Są to czynności takie jak:

 • usuwanie zbędnych elementów roślinnych, jak darnina, starodrzew, pnie i krzewy
 • spulchnienie gruntu spoistego
 • odprowadzenie wody odpadowej.

Wykończeniowe roboty ziemne są niczym innym jak:

 • wyrównaniem dna wykopów
 • wykonanie wykopów pod wytyczony fundament
 • wyrównanie i zagęszczenie skarp
 • wyprofilowanie, nasypów
 • przeprowadzenie mikroniwelacji
 • ziemne prace ogrodowe typu ułożenie ziemi roślinnej i darni oraz kształtowanie małej architektury.
Opracowanie:
Jelenia Góra, Nadbrzeżna 33 lok. 5
tel. 48691759463
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz