Materiał Partnera

Jakie rodzaje tłumaczeń przyjmuje tłumacz przysięgły, a kiedy wystarczy zwykły?

Jakie rodzaje tłumaczeń przyjmuje tłumacz przysięgły, a kiedy wystarczy zwykły?

W przypadku niemal każdej wymiany handlowej w momencie, kiedy produkujemy różnego rodzaju narzędzia, przedmioty codziennego użytku prawo zobowiązuje nas do zamieszczania wraz z dowodem zakupu instrukcji obsługi, czy też warunków serwisowania. Komu zlecić tłumaczenie tego typu dokumentów? Kto powinien napisać umowy handlowe z klientem zagranicznym? Czy usługi te leżą w kompetencji tłumacza zwykłego, czy przysięgłego?

Otwarty rynek sprzyja nawiązywaniu współpracy handlowej z krajami sąsiadującymi z Polską bezpośrednio, jak i tymi będącymi naszymi dalszymi krajami europejskimi i nie tylko. Nawiązując współpracę z kontrahentem zagranicznym, wymagane jest przedstawienie szeregu dokumentów, które nie tylko uwiarygadniają naszą pozycję na rynku gospodarczych, ale stanowią podstawę prawną, w przypadku dochodzenia swoich praw na skutek zaniedbań, niedopatrzeń jednej ze stron umowy.

Otwierając działalność swej firmy na rynek zagraniczny, warto wiedzieć, jaka jest różnica między obsługiwanymi zleceniami przez tłumacza zwykłego a tymi, które wykona dla nas tłumacz przysięgły.

Kim jest tłumacz przysięgły? Co różni go od tłumacza zwykłego?

Tłumaczem przysięgłym może być jedynie osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelstwo innego państwa.
 • odznacza się ponadprzeciętną znajomością języka polskiego
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • zdała pozytywnie egzamin państwowy, nadający uprawnienia do wykonywania zawodu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W przypadku korzystania z usług tłumacza przysięgłego koniecznie trzeba zwrócić uwagę na poprawność wykonywanych przez niego usług. To, co różni ten rodzaj usług od usług tłumacza zwykłego, jest rodzaj spraw, jakimi z ustawy się zajmuje. Z usług biura tłumaczeń tłumacza przysięgłego takiego jak chociażby Biuro Tłumaczeń Języka Niemieckiego Kołodziej Krystyna, korzystamy, gdy potrzebujemy poświadczyć wiarygodność i autentyczność tłumaczonych tekstów z oryginałem.

Jego usługi zawsze powinny mieć formę pisemną i być opieczętowane, co jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za treść dokumentu na tłumacza. Z usług tłumacza przysięgłego skorzystamy zatem w przypadku tłumaczeń:

 • dokumentów tożsamości
 • dokumentów USC
 • dokumentów handlowych i ubezpieczeniowych
 • dyplomów i świadectw potwierdzające wykształcenie
 • dokumentów medycznych
 • dokumentów sądowych
 • dokumentów założycielskich firm.

W przypadku tłumaczeń tekstów o charakterze nieurzędowym wystarczą usługi tłumacza zwykłego.

Opracowanie:
Zakopane, Kamieniec 24 lok. 1
tel. 18 201 43 70
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz