Materiał Partnera

Jaką ochronę zapewnia komunikacyjne ubezpieczenie OC?

Jaką ochronę zapewnia komunikacyjne ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą komunikacyjną, której zakres ochrony kojarzy się wyłącznie ze zdarzeniami losowymi, do których doszło na drodze. W praktyce okazuje się jednak, że ochrona jest znacznie szersza, uwzględniając wiele innych sytuacji w związku z ruchem pojazdu. Dowiedz się, w jakich przypadkach można liczyć na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie OC to obowiązek

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu zobligowany jest do wykupienia polisy OC. Umowę można podpisać z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym – także za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej, np. JAX Ubezpieczenia współpracującej z wieloma renomowanymi ubezpieczycielami.

Warto podkreślić, że ustawa nakazuje wykupienie polisy dla każdego zarejestrowanego auta – niezależnie od tego czy jest użytkowane, czy jedynie garażuje lub stoi na parkingu. Zwolnienie z obowiązku płacenia ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczy wyłącznie kierowców, którzy zezłomowali samochód lub sprzedali go.

Komunikacyjne ubezpieczenie OC – zakres ochrony

Istotą komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest przejęcie odpowiedzialności finansowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Finansowa rekompensata za wyrządzoną szkodę przysługuje, jeżeli jej następstwem jest:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia,
  • zniszczenie lub utrata mienia.

Warto jednak mieć świadomość, że ustawa rozszerza pojęcie „ruchu pojazdu mechanicznego” o dodatkowe zdarzenia, które nie są bezpośrednio związane z poruszaniem się samochodu. Ubezpieczyciel zobowiązany jest bowiem do wypłaty odszkodowania z polisy OC w przypadku każdej szkody powstałej:

  • podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu
  • w trakcie załadowywania lub rozładowywania pojazdu
  • podczas zatrzymania, postoju, garażowania.

Ponadto ubezpieczenie OC uwzględnia również m.in.: koszty poniesione w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenieniu się szkody, koszty obrony poniesione w postępowaniu karnym czy koszt dodatkowego badania technicznego po szkodzie – za zgodą ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC samochodu jest polisą obowiązkową, której zakres jest dużo szerszy niż się to wydaje. Warto więc zgłaszać się po finansową rekompensatę, gdy dojdzie do wyżej opisanych zdarzeń – nie tylko z udziałem pojazdów.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz