Materiał Partnera

Jak zostać operatorem wózków widłowych?

Jak zostać operatorem wózków widłowych?

Praca na wózkach widłowych należy do bardzo atrakcyjnych opcji dla poszukujących zatrudnienia. Operator może oczekiwać satysfakcjonujących zarobków i warunków sprzyjających rozwojowi zawodowemu. Aby jednak tak się stało, konieczne jest uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami widłowymi. W jaki sposób się do tego zabrać i gdzie szukać dobrego szkolenia?

Wózki widłowe a prawo

Według przepisów prawa obsługa urządzeń transportu bliskiego wymaga uzyskania niezbędnych uprawnień. Oznacza to, że osoba bez odpowiedniego przeszkolenia i zdanego egzaminu nie może legalnie prowadzić wózków widłowych.

Do dokumentów uprawniających do prowadzenia wózków zaliczają się:

  • Książka Operatora (wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie),
  • Legitymacja UDT (wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu egzaminu).

Kursy, które umożliwiają ich uzyskanie, odbywają się w specjalistycznych ośrodkach, takich jak Crevi Consulting. W tego typu miejscach można uzyskać pełną i kompleksową wiedzę na temat kierowania urządzeniami transportu bliskiego.

Co ciekawe, uprawnienia niezbędne do prowadzenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym mogą przydać się również w pracy magazyniera.

Kto może ubiegać się o nadanie uprawnień?

Operator wózka widłowego musi mieć ukończone co najmniej 18 lat i legitymować się przynajmniej podstawowym wykształceniem.

Jeszcze przed zapisaniem się na szkolenie zawodowe należy wykonać badania lekarskie, podczas których lekarz wykluczy ewentualne przeciwwskazania medyczne do wykonywania pracy operatora. Gdy już załatwi się tę sprawę, należy zapisać się na szkolenie, a następnie przystąpić do egzaminu. Podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego daje pozytywny wynik egzaminu.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie trzeba również zadbać o uzyskanie imiennego zezwolenia na prowadzenie pojazdu na terenie danego zakładu pracy. Jeśli charakter pracy wymaga operowania wózkiem widłowym na drogach publicznych, wymagane jest też oczywiście prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Kryteria formalne są istotne, ale równie ważne są odpowiednie cechy charakteru i indywidualne predyspozycje do wykonywania zawodu operatora. Do pożądanych cech należą m.in. poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie oraz staranność.

Egzamin na wózki widłowe

Egzamin weryfikujący wiedzę na temat operowania wózkami widłowymi jest państwowy. Składa się z części praktycznej i teoretycznej, przy czym do egzaminu praktycznego podchodzi się dopiero po zdaniu teorii. Podczas egzaminu należy wykazać się znajomością takich zagadnień jak:

  • rodzaje i parametry urządzeń transportu bliskiego,
  • budowa urządzeń transportu bliskiego,
  • zasady bezpieczeństwa w pracy operatora,
  • procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych,
  • zasady działania urządzeń transportu bliskiego.

Szczegółową tematykę egzaminu teoretycznego ustala komisja kwalifikacyjna. W części praktycznej weryfikuje się natomiast praktyczną umiejętność obsługi urządzeń.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz