Materiał Partnera

Jak wygląda opodatkowanie umów cywilnoprawnych?

Jak wygląda opodatkowanie umów cywilnoprawnych?

Coraz większa liczba pracodawców decyduje się na zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami, które nie są jego pracownikami. W przypadku umów o dzieło i umów zlecenia wysokość opodatkowania związana jest z kwotą należności w nich określoną. Znaczenie ma również forma opodatkowania przyjęta przez zleceniodawcę. Poniżej przedstawiamy opodatkowanie na gruncie tych najczęściej stosowanych.

Formy opodatkowania przedsiębiorstw

Polskie prawo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przewiduje kilka form opodatkowania. Przedsiębiorca może wybrać spośród nich tę, która jest w jego sytuacji możliwa, co regulują przepisy, oraz najkorzystniejsza. Niektóre z nich zastrzeżone są dla określonych podmiotów, a więc, by z móc z nich korzystać, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce to:

  • podatek według skali podatkowej;
  • podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • karta podatkowa

Regulacje podatkowe zmieniają się, dlatego warto skorzystać tu z profesjonalnego doradztwa podatkowego. Oferują je firmy działające w branży rachunkowości, które znajdziemy zarówno w dużych miastach, jak i małych miasteczkach. Na przykład firma Altor obsługuje w tym zakresie klientów ze Szczecina i okolic. Specjaliści w dziedzinie podatków pomogą nam w wyborze optymalnego rozwiązania. Forma opodatkowania wpływa przede wszystkim na zakres rozliczeń oraz sposób ewidencji operacji finansowych przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Sposób, w jaki naliczane jest opodatkowanie w umowach zlecenia oraz umowach o dzieło zależny jest od przyjętej formy opodatkowania. Zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 17% kwoty osiągniętego przychodu, jest stosowany, kiedy określone w umowie wynagrodzenie jest równe lub niższe kwocie 200 złotych. Dodatkowym warunkiem jest to, ze wykonawca umowy nie może być pracownikiem przedsiębiorcy. Należy pamiętać przy tym, że pracodawca nie informuje zleceniobiorcy o osiągniętych przychodach, zleceniobiorca zaś nie wykazuje osiągniętych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Pracodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu niepomniejszonego o koszty uzyskania przychodu czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wynagrodzenie wyższe niż 200 złotych w umowie cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Pamiętać należy przy tym, że pod uwagę wziąć należy kwotę określoną w treści umowy, a nie należności wypłacane w danym miesiącu. Stawka podatku w tym przypadku również wynosi 17%, ale uwzględnione zostają koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od ustalonej kwoty zaliczki odliczana jest natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz