Materiał Partnera

Jak wycenić firmę przy jej sprzedaży?

Jak wycenić firmę przy jej sprzedaży?

Niekiedy osobista sytuacja życiowa przedsiębiorcy lub inne drogi rozwoju i inwestycji skłaniają go do decyzji o sprzedaży firmy. To sposób na odzyskanie kapitału w przeciwieństwie do jej zamknięcia, zwłaszcza gdy ta dobrze prosperuje. Największy problem rodzi jednak rzetelna wycena prowadzonego biznesu. Jakie czynniki zatem należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa?

Kiedy zdecydować się na sprzedaż?

Sam moment przeprowadzenia transakcji ma nieodzowny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Właściciel, któremu zależy na czasie, nierzadko będzie skłonny sprzedać swój biznes za mniejszą kwotę, niż w rzeczywistości mógłby uzyskać. Ponadto wpływ na cenę ma także sytuacja rynkowa. Względny spokój oraz optymistyczne prognozy na giełdzie sprzyjają wyższej wycenie. Ponadto dobrze jest także zainteresować się popularnością branży, w której firma działa. Niektóre sektory cechują się sezonowością i to właśnie w takim okresie, można zyskać więcej na zbyciu firmy innemu podmiotowi. Decydując się na taki krok, najlepiej skonsultować się z doradcami, na przykład w firmie Alfa Audit & Advisory w Warszawie, którzy podpowiedzą, jakie istotne czynniki umożliwią korzystną dla obydwu stron transakcję.

Jakie elementy podnoszą wartość firmy?

Naturalne, że przygotowując ofertę sprzedaży, należy skupić się przede wszystkim na atutach prowadzonego biznesu. Te mogą nie tylko przyciągnąć potencjalnych kupców i inwestorów, ale jednocześnie wpływają pozytywnie na wysokość ceny możliwej do uzyskania. Do takich czynników z pewnością można zaliczyć ugruntowaną, stabilną pozycję firmy na rynku, wypracowane relacje biznesowe – baza stałych klientów, nowoczesne technologie w zakresie produkcji. Dobrze, jeśli przedsiębiorstwo dysponuje wartościami niematerialnymi w postaci patentów, wzorów handlowych czy też praw autorskich. Korzyści dla nabywcy to także wykwalifikowana kadra i sam majątek firmy, czyli flota pojazdów, wydajne urządzenia, nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji.

Jakimi metodami wycenia się biznes?

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest przydatne w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku fuzji, przejęć czy przekształceń. Określenie celu wyceny pozwala na wybór odpowiedniej metody. Gdy w grę wchodzi sprzedaż firmy, stosuje się najczęściej podejścia dochodowe, majątkowe lub porównawcze. Podstawę w pierwszej z wymienionych stanowi prognoza uzyskiwanych przychodów ustalona na dzień wyceny. Taka analiza powinna opierać się na jak najbardziej rzeczywistych danych i założeniach możliwych do realizacji.

Sposób majątkowy z kolei to wartość, którą wylicza się z sumy wszystkich aktywów trwałych netto, ale pomniejszonych o wszelkie zobowiązania finansowe wobec podmiotów zewnętrznych. Informacje do wyceny pozyskuje się ze sprawozdań finansowych, dlatego dobrze wcześniej przeprowadzić ich badanie, aby mieć pewność co do ich wiarygodności. Ostatnia metoda, czyli porównawcza, wykorzystuje odniesienie do innych firm działających w tym samym sektorze rynku i analizę na podstawie mierników ekonomiczno-finansowych.

Opracowanie:
Warszawa, al. Jana Pawła II 29
tel. 600 362 668
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz