Materiał Partnera

Jak transportować zwierzęta hodowlane, rzeźne i sportowe?

Jak transportować zwierzęta hodowlane, rzeźne i sportowe?

Transport zwierząt jest bardzo wymagającym zadaniem, gdyż naraża zwierzęta na bardzo duży stres. Należy więc zadbać o wszystkie możliwe składowe poprawiające komfort ich jazdy. Nie na darmo więc przewożone zwierzęta podlegają ochronie prawnej. Na co więc należy zwrócić uwagę organizując transport? O czym pamiętać, aby transport był dla nich bezpieczny i zgodny z normami prawnymi?

Normy prawne

Najczęściej przewożonymi zwierzętami są te sportowe, rzeźne lub hodowlane. W Polsce obwiązują normy prawne w zakresie transportu zwierząt. Transport zwierząt związany z działalnością gospodarczą lub ich komercyjnym działaniem (np. transport na wystawy) powinien odbywać się wg ścisłych norm prawnych. W takim przypadku – wszyscy przewoźnicy muszą posiadać specjalne zezwolenia, a kierowcy – licencję. Muszą więc odbyć szkolenia, aby uzyskać adekwatne uprawnienia. Jeżeli transport trwa mniej lub 8 godzin, lub do 8 godzin, wystarczy zezwolenie dla przewoźnika, a jeżeli ponad 8 godzin, trzeba jeszcze specjalne zatwierdzenie środka transportu. Nie mniej jednak trzeba przygotować plan podróży z uwzględnieniem miejsca i czasu na postoje i karmienie zwierząt. Plan musi być zatwierdzony przez lekarza weterynarii. Wszystkie zwierzęta powinny posiadać także świadectwo zdrowia lub orzeczenie, że mogą być transportowane. Normy prawne mówią o konstrukcji pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt oraz o sposobach traktowania zwierząt podczas załadunku, rozładunku oraz szczegółowe przepisy dotyczące bezpiecznego transportu. Są to informacje dotyczące przestrzeni transportowej czy sposobu wentylacji, a także sposobu zachowania się ze zwierzętami rannymi.

Warunki jazdy

Zadaniem firmy transportowej typu Matt Transport jest zapewnienie zwierzętom maksymalnego bezpieczeństwa podczas transportu, załadunku i rozładunku; ochrona przed różnorodnymi czynnikami atmosferycznymi; zapewnienie higieny i czystości podczas przejazdu. Należy zminimalizować czynniki stresogenne, których i tak jest bardzo dużo (hałas, wstrząsy, ograniczenie ruchu, nieznane otoczenie). Kierowca szczególnie musi pamiętać o właściwej technice jazdy i odpowiedniej prędkości. Bardzo ważną osobą jest konwojent, którego zadaniem jest dbać o dobro zwierząt, opiekować się nimi. Musi on otrzymać od nadawcy wszelkie instrukcje dotyczące stanu zdrowia zwierząt oraz sposobu opieki nad nimi. Normy prawne dotyczące warunków transportu wpływające na dobry stan zwierząt są ogólne i dotyczą także hodowców, którzy transportują zwierzęta własnym środkiem transportu, jednak na odległości nie większej niż 50 km.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz