Materiał Partnera

Jak przygotować się do wyceny nieruchomości?

Jak przygotować się do wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości wykonywana jest przez wykwalifikowanego w tym kierunku rzeczoznawcę. To on na podstawie danych rynkowych oraz informacji o danej nieruchomości dokonuje oceny jej wartości. Główne cele, do których potrzebna jest wycena to transakcja sprzedaży, zabezpieczenie wierzytelności kredytowej oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste. Sprawdźmy, co musimy przygotować do zlecenia wyceny.

Zakres i metody przeprowadzania wyceny

W sferze wyceny nieruchomości funkcjonują trzy metody jej przeprowadzania. Są to: metoda korygowania ceny średniej, metoda porównywania parami oraz metoda analizy statystycznej rynku. Wyboru właściwego sposobu dokonuje rzeczoznawca na podstawie tego, jaki rodzaj nieruchomości jest wyceniany. Profesjonalne usługi w tym zakresie oferuje Paulina Brączkowska.

Wyróżnić możemy zatem kilka rodzajów nieruchomości podlegających wycenie. Inaczej przebiegać będzie wycena nieruchomości lokalowych. Odmienne zasady zastosowane będą podczas wyceny nieruchomości gruntowych – zabudowanych oraz niezabudowanych. Różnice, jakie występują między domem jednorodzinnym a budynkiem użytku publicznego, są zbyt duże, by móc wykorzystać w ich określeniu ich wartości te same metody. Wycena nieruchomości komercyjnych wykonana zostanie na podstawie analizy statystycznej, a wycena domu – zestawienia dwóch podobnych obiektów.

W zakresie celów, do jakich wykonywana jest ocena wartości, do najpopularniejszych nalezą transakcje sprzedaży oraz wycena do potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Wycena jest konieczna też do aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

Przygotowanie do wyceny nieruchomości

Naszym obowiązkiem jest właściwie wyłącznie zlecenie wykonania wyceny nieruchomości – resztą zajmie się biuro wyceny nieruchomości. Do podjęcia działań potrzebować jednak będzie ono dokumentów, które są różne w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości jest wyceniany.

W przypadku nieruchomości lokalowej zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczoznawcy akt notarialny lub postanowienie sądowe oraz odpis zwykły z Księgi Wieczystej. Jeśli wycenianej nieruchomości dotyczy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, potrzebny będzie akt notarialny lub postanowienie sądowe, lub przydział lokalu, a ponadto też odpis zwykły z Księgi Wieczystej, jeśli jest założona i zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład dokumentacji wejdą:

 • akt notarialny lub postanowienie sądowe,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły z Księgi Wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunków i uwarunkowań zabudowania przestrzennego,
 • dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej.

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonywana jest na podstawie dokumentów, w których znaleźć się muszą:

 • akt notarialny lub postanowienie sądowe,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły z Księgi Wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunków i uwarunkowań zabudowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub kopia dziennika budowy, gdy inwestycja jest w trakcie realizacji,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • zestawienie prac i kosztów.

Do wyceny nieruchomości komercyjnych potrzebne są te same dokumenty co w przypadku nieruchomości lokalowej lub gruntowej zabudowanej, a ponadto zawarte umowy najmu, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu oraz zestawienie kosztów.

Opracowanie:
Warszawa, Mariana Wyrzykowskiego 5A lok. 35
tel. 606 468 065
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz