Artykuł sponsorowany

Jak przebiega trening słuchowy Neuroflow?

Jak przebiega trening słuchowy Neuroflow?

Nieprawidłowe zachowanie dziecka wzbudza niepokój u większości rodziców. Zwłaszcza jeśli problem dotyczy trudności w komunikacji. Jeśli Twoje dziecko nie potrafi skupić uwagi i zachowuje się tak, jakby nie słyszało lub nie rozumiało, co się do niego mówi, może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego. W takim przypadku należy przeprowadzić właściwe badanie diagnostyczne. Specjaliści zwykle zalecają trening słuchowy Neuroflow.

Czym jest zaburzenie przetwarzania słuchowego?

Na wykształcenie u dziecka złych nawyków słuchowych wpływ ma wiele czynników. Do głównych należą gwar i hałas pochodzące z różnych źródeł, które utrudniają lub uniemożliwiają przyswajanie ważnych informacji i komunikację z innymi ludźmi. Negatywne bodźce, na które dziecko jest narażone każdego dnia, izolują je od otoczenia. Ma ono problem nie ze słyszeniem, lecz przede wszystkim z rozumieniem mowy. Jak objawia się problem? Dziecko ze złymi nawykami słuchowymi:

  • ma trudności w rozumieniu mowy w szumie,

  • kłopoty z pamięcią,

  • trudności z lokalizacją źródła dźwięku,

  • nie potrafi rozróżniać dźwięków,

  • nie potrafi rozróżniać zmian wysokości i głośności dźwięków,

  • ma problem z wymową.

Prawidłowo rozwijające się dziecko potrafi poprawnie zrozumieć przekaz słowny, który się do niego kieruje. Im wcześniej wykryje się nieprawidłowości, tym większa jest szansa na skuteczną rehabilitację. Do jej rozpoczęcia konieczne jest postawienie właściwej diagnozy opartej na badaniach logopedycznych, neurologicznych pedagogicznych, psychologicznych i audiologicznych.

Jak przebiega trening słuchowy Neuroflow?

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow przeprowadzają ośrodki, takie jak Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka. Każdy etap treningu musi być poprzedzony diagnozą. Dzięki temu terapeuci mogą przygotować plan ćwiczeń indywidualnie dobrany do dziecka. Sesje odbywają się zazwyczaj 3 razy w tygodniu po 20-25 minut i trwają przez 8 miesięcy. Dziecko wykonuje ćwiczenia nie tylko w ośrodku. Plan treningowy zawiera także domowe ćwiczenia utrwalające. Należą do nich:

  • orientacja w przestrzeni,

  • utrzymywanie równowagi,

  • koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,

  • ćwiczenia ruchowe.

Każdy program oparty jest także na materiale słownym dobranym do danej grupy wiekowej. Dziecko uczy się odbierać i rozumieć przekaz na podstawie opowiadań, wierszy i baśni. Po ich odczytaniu przez terapeutę dzieci odpowiadają na pytania związane z tekstem. W treningu biorą udział także rodzice, którzy są wsparciem dla dziecka. Wspólne ćwiczenia są doskonałym sposobem nauki prawidłowej komunikacji.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz