Materiał Partnera

Jak firma Jerzego Włocha tworzy wykopy fundamentowe pod budowę domu?

Jak firma Jerzego Włocha tworzy wykopy fundamentowe pod budowę domu?

Fundament domu jednorodzinnego to jego element konstrukcyjny, który musi być przygotowany bardzo dokładnie. To on będzie utrzymywał cały ciężar bryły budynku i będzie poddawany olbrzymim siłom nacisku. Prace nad tworzeniem solidnego fundamentu rozpoczynają się zatem od zaprojektowania jego wykopu. Ten nie może być przypadkowy i musi być idealnie dostosowany do kubatury i masy rzeczywistej domu. Wykop tworzony jest też z uwzględnieniem wielu warunków gruntowych. Jak tworzy go doświadczona firma robót ziemnych Jerzego Włocha?

Typy wykopów pod fundament

Typów wykopów fundamentowych jest wiele, a ich dobór dla danej inwestycji podyktowany jest wieloma czynnikami. Duże znacznie ma sama konstrukcja planowanego domu, jego kubatura, masa rzeczywista, a także złożoność obrysu. Prócz tego takie firmy jak ta prowadzona przez Jerzego Włocha zwracają uwagę na własności przemarzania gruntu na danym obszarze, na jakość i klasę ziemi, a także na ukształtowanie terenu. Wykop nigdy nie powinien być zatem tworzony bez wcześniej przygotowanych opinii geotechnicznych dla kategorii budowlanej pierwszej. Je opracowuje geotechnik lub geolog, z którym firma robót ziemnych musi być przy tworzeniu wykopu w stałym kontakcie.

W Polsce większość inwestycji dotyczących budowy domu wymaga przygotowania wykopów pod fundamenty oparte na ławach. Firma Jerzego Włocha tworzy je nowoczesnym koparko-ładowarkami po wcześniejszym zdjęciu humusu. Grunt usuwany jest zaś do głębokości górnego poziomu ławy. W miejscach posadowienia ław najczęściej prace wykonuje się ręcznie. Wykop powinien też być dobrze wypoziomowany i utwardzony. Jest to podstawowy czynnik zabezpieczający zbrojenia przed odkształceniami. Tak chroni się także sam fundament przed pękaniem. Jerzy Włoch podkreśla również, że wykopy pod ławy fundamentowe muszą uwzględniać półmetrowy margines. Ściany wykopu powinny być dodatkowo zabezpieczone przed osunięciem.

Co zaś w przypadku tworzenia domów z fundamentami wylewanymi bezpośrednio na gruncie? Wykopy dla nich wymagają usunięcia ziemi tylko w miejscach zaprojektowanej szerokości – wzdłuż zarysu ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Rowy wykopuje się wtedy minikoparkami bez konieczności usuwania humusu.

Termin wykonania wykopu pod fundament

Termin wykonania wykopu fundamentowego nigdy nie jest przypadkowy. Jak podkreślają specjaliści z firmy Jerzego Włocha, czas prac ziemnych ustalanych jest z inwestorem oraz z ekipą budowlaną dopiero wtedy, kiedy pod względem materiałowym oraz logistycznym cała inwestycja będzie gotowa do budowy fundamentów. Po zakończeniu prac nad tworzeniem wykopu do działania musi natychmiast przystąpić firma budowlana z gotowym betonem.

W warunkach polskich najczęściej wykopy tworzone są w okresie wczesnowiosennym, wiosennym oraz letnim. Rzadziej tworzy się je jesienią, a zimą prowadzenie prac fundamentowych jest nie tylko trudne, ale też niebywale kosztowne. By wykonać prawidłowy wykop pod fundament, muszą bowiem zaistnieć optymalne warunki pogodowe. Ziemia nie powinna być grząska i nasiąknięta wodą. W trakcie deszczu prace są zatem odkładane na późniejszy termin. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz