Materiał Partnera

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Z rozwojem sektora budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, publicznego, liniowego, czy też komercyjnego, znacznie wyewoluowała dziedzina geodezji oraz kartografii. Dzisiaj uprawnieni specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania pomiarów terenowych, czy sporządzania map, są potrzebni na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Końcowym dokumentem wielokrotnie są opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dowiedz się, z czym się one wiążą!

Inwentaryzacja geodezyjna – kiedy jest wymagania?

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza potrzebna jest do wydania zgodny na użytkowanie danego obiektu, zarówno mieszkalnego (np. dom wielorodzinny), jak i liniowego (drogi, urbanistyczne sieci energetyczne). Opracowanie geodetów ma bowiem olbrzymie znacznie dla określenie bezpieczeństwa eksploatacji różnych budowli, czego finalnym efektem jest stwierdzenie zgodności wykonania odpowiednich konstrukcji, według wcześniej ustalonych projektów oraz decyzji o pozwolenie na budowę. Warto również wspomnieć o szczególnych zastosowaniach inwentaryzacji geodezyjnej: o ocenie stanu technicznego budynku (ocena przemieszczeń i przekształceń), a także o procesach mających związek ze sprawami prawa nieruchomościowego. Należy pamiętać także, że nawet wtedy, jeśli normy, nie wymagają na inwestorze przeprowadzenia procesu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, warto ją wdrożyć. Geodeci bowiem przygotują wtedy m.in. precyzyjne mapy terenu wraz z jego uzbrojeniem, co będzie przydane przy modernizacjach obiektu lub jego sprzedaży.

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Obecnie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, to bardzo złożony proces, który opiera się o pomiar stanu wyjściowego obiektu, lub oceny założeń projektowych. Geodeta określa przemieszczenia i odkształcenia bryły budynku, czy też lokalizuje oraz umieszcza w opracowaniach zasypane/niezasypane sieci energetyczne – uzbrojenia terenu. Dzisiaj wykorzystuje się do tego między innymi różnego rodzaju sondy geodezyjne, a także inne nowoczesne sprzęty.

Wszystkie działania inwentaryzacji powykonawczej mają zatem na celu ocenę, czy projekt został wykonany pod kątem geodezyjnym według wcześniejszych ustaleń, a także norm prawnych. Raport końcowy, stanowi zaś operat geodezyjny przygotowywany na wszystkich etapach budowy, a także powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, której dane pozwolą na zaktualizowanie mapy zasadniczej. W obecnych warunkach środowiska budowlanego, inwentaryzacjami geodezyjnymi zajmują się dla danego klienta – inwestora – pracownie, które realizowały również dla niego innego zadania: od przygotowania map do celów projektowych, po tzw. działania „nadzoru geodezyjnego”. Takie usługi w Zamościu i okolicach oferują między innymi specjaliści Edward i Stanisław Niedzielscy, oraz ich biuro geodezyjne Geopol s.c. Z pełną ofertą, zapoznasz się na jego nowoczesnej stronie internetowej!

Opracowanie:
Zamość, Namysłowskiego 2 lok. 3
tel. 84 627 05 46
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz