Materiał Partnera

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Ukończenie każdej inwestycji budowlanej, czy to obiektu mieszkalnego, przemysłowego, czy użyteczności publicznej, wiąże się z koniecznością zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. To on wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku/obiektu architektonicznego. Ważna jest jednak szeroka dokumentacja architektoniczno-budowlana, na którą składa się również tak zwana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Czym jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza to działania mające na celu określenie wszystkich aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Należy do niej zarówno ewidencja gruntów, obiektów architektonicznych, jak i uzbrojenia terenu – sieci wodnokanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, internetowe itd. Warto wiedzieć, że wykonuje się ją nie tylko po ukończonych inwestycjach budowlanych, ale również w przypadku badań technicznych danego budynku (najczęściej obiektów przemysłowych, biurowców itp.), czy jego modernizacjach. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zakłada w pierwszej kolejności pomiar stanu wyjściowego obiektu – określa się wtedy, czy wystąpiły jakiekolwiek odkształcenia oraz zniekształcenia. Bardzo ważne jest również określenie przebiegu podziemnych linii zaliczanych do uzbrojenia terenu. Ewidencja ta przebiega dwiema metodami: bezpośrednią – przed zasypaniem przewodów, oraz pośrednią – po ich zasypaniu (do ewidencji wykorzystuje się nowoczesne czujniki i wykrywacze). Dzisiaj inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zleca się tylko i wyłącznie geodetom posiadającym nowoczesny sprzęt. Takim dysponuje między innymi biuro geodezyjno-kartograficzne Geosat działające w Szczecinie – specjalizuje się ono głównie w inżynierii geodezyjnej związanej między innymi z realizacją inwestycji liniowych.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Na geodezyjną dokumentację powykonawczą składają się: operat geodezyjny, a także dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. Operat stanowią skrupulatnie sporządzone materiały dotyczące każdego etapy przebiegu inwestycji, od działań przygotowawczych, po zakończenie budowy – zawiera on między innymi tyczenie poszczególnych elementów wznoszonego obiektu. Jeśli chodzi o dokumentację geodezyjno-kartograficzną, zawiera ona wszystkie dane, które są potrzebne do naniesienia zmian na mapę zasadniczą – ocenia ona między innymi zgodność z projektem przeprowadzonego uzbrojenia terenu. Należy wiedzieć, że między innymi do obowiązku uprawnionego geodety, który świadczył obsługę geodezyjno-kartograficzną i nadzorczą danej inwestycji jest również przekazanie kopii map kierownictwu budowy, a także pakietu dokumentów oryginalnych do odpowiedniego wydziały administracyjnego – wydział dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. To właśnie tam zostają w systemie zaktualizowane wszystkie niezbędne informacje z powykonawczej ewidencji geodezyjnej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz