Materiał Partnera

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym

Wyposażenie budynku mieszkalnego w medium, które umożliwi ogrzewanie pomieszczeń oraz wody, stanowi ważny element każdego projektu budowlanego. Jednym z najczęściej wykorzystywanych mediów jest gaz. Inwestorzy wybierają go z uwagi na niską cenę w stosunku do innych paliw. Jest on też często najłatwiej dostępny. Projekt instalacji gazowej oraz jej montaż obowiązkowo powinien wykonać specjalista.

Gaz – kontrowersyjne medium

Gaz palny od wielu lat jest stosowany jako medium, które zasila domowe kuchenki i piece centralnego ogrzewania. Budynki mieszkalne, które powstawały w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, standardowo było wyposażane w instalacje gazowe, które dostarczały do mieszkań gaz ziemny. Obecnie inwestorzy mają znacznie więcej możliwości wyboru i sami mogą decydować, czy chcą ogrzewać swój dom gazem, węglem, czy może tylko energią elektryczną. Wiele osób wciąż z obawą podchodzi do urządzeń gazowych, kojarząc je zarówno z możliwością zatrucia, jak i eksplozji. W rzeczywistości producenci piecyków, kotłów gazowych i innych odbiorników wprowadzają dziesiątki innowacyjnych rozwiązań, których zadaniem jest zabezpieczanie urządzeń przez wypływem gazu i jego samozapłonem. Zastosowanie pieców gazowych ma również wiele zalet. Są nimi: czyste spalanie, brak popiołów i łatwa, ograniczona do minimum obsługa. Kondensacyjne kotły gazowe mogą pracować przez wiele dni bez nadzoru i regulowania.

Rodzaje instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych

Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych nie są jednakowe. Dzieli się je na dwie grupy zależnie od tego, jaki rodzaj gazu transportują i wykorzystują. Najpopularniejsze są instalacje na gaz ziemny. Wykorzystanie tego medium wymaga jednak dostępu do gazociągu w sieci miejskiej lub na terenach poza miastem. Jeśli dom jest ulokowany w większej odległości od przyłącza sieciowego, poprowadzenie rurociągu może być niemożliwe lub nieopłacalne. Wówczas pozostaje wykorzystanie gazu LPG. Korzystanie z tego medium wymaga również przystosowania instalacji budynkowej oraz urządzeń odbiorczych. Gaz LPG może być magazynowany w specjalnych zbiornikach naziemnych lub podziemnych, które sprzedają lub dzierżawią dystrybutorzy.

Projektowanie instalacji gazowej w budynku

Instalacja gazowa powinna być całkowicie bezpieczna dla mieszkańców domu. Dlatego jej projektowanie oraz wykonanie należy powierzyć profesjonalistom. W takich pracach specjalizuje się Biuro Inżynierskie Gasmont79, które od kilkudziesięciu lat świadczy usługi z tego zakresu. W projekcie uwzględnia się elementy takie jak:

  • rodzaj gazu wg PN-C-04750:2011,
  • przewidywane zużycie i przeznaczenie,
  • rodzaj i liczba urządzeń odbiorczych,
  • miejsce włączenia do sieci,
  • liczba przyłączy,
  • miejsce ulokowania i typ gazomierza,
  • ciśnienie paliwa gazowego,
  • punkt redukcyjno-pomiarowy.

Należy w nim również wziąć pod uwagę stan prawny działki, opisać inne elementy infrastruktury, takie jak instalacja wodna czy kanalizacyjna, oraz zaprezentować przeprowadzoną ekspertyzę kominiarską budynku.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz