Materiał Partnera

Incoterms – Międzynarodowe Reguły Handlu

Incoterms – Międzynarodowe Reguły Handlu

Otwarcie się na zagraniczne rynki oznacza dla firmy nie tylko możliwość dotarcia do większej puli potencjalnych odbiorców, ale również pewne zobowiązania względem nich. Dlatego tak ważne jest, żeby reguły wymiany handlowej były jasne i powszechnie akceptowane, niezależnie od tego, między którymi krajami dokonuje się wymiana. Właśnie w tym celu zostały opracowane Międzynarodowe Reguły Handlu.


Czym jest Incoterms?

Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór kilkunastu zasad, które określają warunki sprzedaży w handlu międzynarodowym – między innymi wskazują na zobowiązania, koszty i ryzyko ponoszone zarówno przez kupującego, jak i sprzedawcę, rozstrzygają w czyjej gestii i w jakich sytuacjach leży organizacja transportu, ubezpieczenie towaru etc.

- Podczas wymiany handlowe oba dokonujące jej podmioty decydują, jakie reguły będą stosowane przez cały czas transakcji – mówi przedstawiciel firmy Net-Cargo - W ten sposób unikają potencjalnych nieporozumień i konfliktów.


Reguły Reguły Incoterms zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce – ICC) i zaprezentowane po raz pierwszy w 1936 roku. Od tamtego czasu ich zawartość była wielokrotnie nowelizowana – najnowsze zmiany obowiązują od roku 2020.


Reguły Incoterms - przykłady

Incoterms obejmuje kilkanaście reguł – każda z nich oznaczona jest odpowiednim skrótem i dotyczy innego zakresu zobowiązań. Oto kilka z nich.

  • EXW – Ex-works (pol. z zakładu) – zgodnie z tą regułą przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego przechodzi w magazynie, biurze lub innym miejscy, gdzie kupujący odbiera towar. W takiej sytuacji to kupujący ponosi prawie wszystkie koszty i ryzyko związane z obiorem towaru – dotyczy to również załadunku towaru na pojazdy transportowe. Obowiązkiem sprzedawcy jest jedynie udostępnienie towaru.
  • DAP – Delivered At Place (pol. dostarczone do miejsca) – regułą ta mówi, że to sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie pełne ryzyko z nim związane aż do momentu dostarczenia towaru pod wyznaczony adres. Dopiero po dopełnieniu tego obowiązku towaru uznaje się za dostarczony.
  • DDP – Delivered Duty Paid (pol. dostarczone, cło opłacone) – w myśl tej reguły sprzedawca ponosi prawie całą odpowiedzialność za towar podczas jego transportu, pokrywa jego koszty i bierze na siebie ewentualne ryzyko. Jednocześnie jest odpowiedzialny za rozładunek towaru, dopełnienie formalności związanych z eksportem i importem, reguluje opłaty celne.

Warto pamiętać, że choć zasady Incoterms stosowane są na praktycznie całym świecie, to stosowanie się do nich jest fakultatywne. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz