Materiał Partnera

Ile wyniesie Cię opłacenie formalności i budowy przyłączy wody?

Ile wyniesie Cię opłacenie formalności i budowy przyłączy wody?

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest konieczne w przypadku domów mieszkalnych i stanowi nieodłączny, dodatkowy koszt każdej tego typu budowy. Warto wiedzieć jak krok po kroku postarać się o przyłącz oraz wykonać odpowiednie prace w tym zakresie. Ile zapłacisz na drodze formalności oraz za wynajem firmy świadczącej usługi minikoparką?

Opłaty związane z przyłączem

Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę koszty związane z wszelkimi formalnościami, ponieważ to one są często tymi największymi. W ich zakresie znajduje się wydanie warunków przyłączenia, wykonanie stosownych projektów, ich odbiory oraz próby techniczne i wszelkie prace geodezyjne. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie wszystkich prac miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej, której koszt wynosi około 500-600 PLN za pierwszy metr i 750-800 PLN za każdy kolejny. Taniej jednak wyjdzie zainwestowanie w prywatnego projektanta i wykonawcę. W obrębie Mysłowic firmą specjalizującą się w robotach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych jest WISCONTI. W jej ofercie znajdują się również roboty w obrębie sieci kanalizacyjnej i gazowej.Jak starać się o przyłącze?

Tak jak wszystkie etapy budowy, przyłącze dzielą się na część składającą z wypełniania formalności oraz wykonawczą. Starając się o przyłącze oraz ich późniejszą budowę, należy postępować według przedstawionego schematu:

1.      Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci – należy złożyć go w miejscowym zakładzie wodociągowym. Należy do niego załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z danej nieruchomości oraz mapę zasadniczą w skali 1:500. Zdarza się, że wymagany jest również wypis z rejestrów gruntów lub decyzja o warunkach zabudowy. Czas oczekiwania wynosi do 31 dni.

2.      Przygotowanie projektu przyłączy – gotowe projekty składa się w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej (w 3 egzemplarzach). Cena projektu zależy od wielu czynników, jednak zwykle nie przekracza 1000 PLN.

3.      Prace wykonawcze – po zaakceptowaniu wniosku i projektów, prace można zlecić firmie zajmującej się budowaniem przyłączy. Należy pamiętać, że rozpoczęcie prac powinno zostać zgłoszone.

4.      Inwentaryzacja powykonawcza – ostatnim etapem jest zlecenie wykonania inwentaryzacji przez geodetę. Dopiero, jeśli przejdzie pomyślnie, zakład wodociągowy może zamontować wodomierz główny.

Istotną informacją jest fakt, że gminy nie mogą żądać opłaty za sam przyłącze, choć czasami jest to jeszcze praktykowane z powodu na małą świadomość społeczeństwa. Wszelkie tego typu opłaty zawarte w gminnych regulaminach zostały umieszczone tam bezprawnie.

Opracowanie:
Mysłowice, Harcerzy Śląskich 18 lok. 11
tel. 660 139 977
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz