Artykuł sponsorowany

Geodezyjne pomiary realizacyjne – czym są i gdzie znajdują zastosowanie?

Geodezyjne pomiary realizacyjne – czym są i gdzie znajdują zastosowanie?

Geodeta to specjalista, którego obecność jest niezbędna podczas realizowania każdej inwestycji. Zajmuje się on zarówno pomiarami wstępnymi, przygotowaniem do budowy czy tyczeniem budynków, jak i inwentaryzacją obiektów lub dzieleniem gruntów. Jednym z wykonywanych przez niego zadań są pomiary realizacyjne, niezbędne w celu określenia lokalizacji inwestycji i jej zgodności z planami.

Czym są pomiary realizacyjne?

Przez pomiary realizacyjne rozumie się zespół czynności, których celem jest tyczenie planowanych obiektów – budynków, sieci uzbrojenia terenu i innych tego typu inwestycji. Efektem takich pomiarów jest posadowienie w terenie wskazanych obiektów w zgodzie z planem inwestycji lub zagospodarowania terenu.

Do zadań geodety w tym zakresie należy wskazanie umiejscowienia charakterystycznych elementów obiektu, do których zaliczają się np. osie ścian budynku lub punkty węzłowe. Ich pomiary i sadowienie odbywa się w odniesieniu do już istniejących elementów otoczenia lub też w odniesieniu do granic działki, na której wznoszona jest inwestycja.

Pomiary realizacyjne, w których specjalizuje się firma Cyran Mariusz. Usługi geodezyjne, dokonywane są w oparciu o dokumentację budowlaną. Wytyczenie poszczególnych elementów potwierdzane jest wpisem do dziennika budowy.

W praktyce stosuje się dwa rodzaje pomiarów:

  • sytuacyjne, które pozwalają na określenie wielkości, kształtu oraz położenia w terenie i względem siebie poszczególnych elementów terenu,
  • wysokościowe, które umożliwiają wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi elementami terenu.

Podczas takich pomiarów geodeta umieszcza w terenie tzw. repery robocze. Są to specjalne znaki, które pomagają w wykonaniu pomiarów wysokościowych. Za ich pomocą możliwe jest np. obliczenie ilości ziemi, jaką trzeba przemieścić w ramach niwelacji terenu.

Pomiary realizacyjne – przykłady zastosowania

Pomiary realizacyjne wykonywane są przez geodetę w wielu różnych sytuacjach. Zawsze jednak są to okoliczności, w których efektem jest powstawanie nowego elementu zagospodarowania przestrzeni. Może nim być budynek, droga, czy działka podzielona na mniejsze  obszary.

Typowe sytuacje, w których wykonywane są pomiary realizacyjne, to:

  • tyczenie budynków,
  • tyczenie dróg,
  • tyczenie wjazdów do budynków i na działki,
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu,
  • tyczenie innych obiektów budowlanych.

W każdym z powyższych przypadków geodeta wykonuje swoje zadania w celu przygotowania miejsca pod budowę.

Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której pomiary realizacyjne znajdują zastosowanie. Wykonuje się je również na potrzeby kontroli zgodności z dokumentacją techniczną czy planem zagospodarowania przestrzeni. Do takich zaliczają się między innymi pomiary kontrolne, powykonawcze oraz pomiary odkształceń i przemieszczeń, jakie miały miejsce podczas realizacji budowy. Celem tych ostatnich jest określenie, czy dokonujące się zmiany strukturalne gruntu nie wpływają negatywnie na realizowaną inwestycję. Pomiary kontrolne i powykonawcze natomiast potwierdzają zgodność położenia obiektów z planami oraz dostarczają danych do aktualizacji map.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz