Materiał Partnera

Gazy techniczne w spawalnictwie

Gazy techniczne w spawalnictwie

Gazy techniczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i usług. Można je spotkać w placówkach medycznych, w przetwórniach spożywczych a także w zakładach chemicznych i produkujących tworzywa sztuczne. Gazami szlachetnymi wypełnia się jarzeniówki i żarówki. Są też wykorzystywane w kriotechnice oraz w spawalnictwie. W tej ostatniej branży pełnią dwie istotne funkcje – gazów palnych i osłonowych.

Dwie grupy technicznych gazów spawalniczych

Definicja gazów technicznych obejmuje substancje, które:

  • mają postać skroplonych gazów,
  • są przechowywane w butlach pod wysokim ciśnieniem,
  • są produkowane masowo, na dużą skalę.

Z tego określenia wynika, że pod pojęciem gazów technicznych mieści się wiele różnych substancji stosowanych powszechnie w rozmaitych procesach technologicznych. Wśród najczęściej spotykanych gazów technicznych znajdują się tlen, azot, dwutlenek węgla, wodór oraz dwutlenek siarki. Są również takie procesy, w których konieczne jest zastosowanie acetylenu, argonu czy azotu. Zalicza się do nich np. proces spawania metali. Gazy techniczne w spawalnictwie odgrywają bardzo istotną rolę. Z jednej strony są niezbędne do podtrzymania płomienia, którym spawacz rozgrzewa łączone metale. Z drugiej – pełnią funkcje ochronne i sprzyjają tworzeniu środowiska, które jest najbardziej optymalne do podtrzymania łuku. W związku z tymi funkcjami spawalnicze gazy techniczne dzieli się na palne i osłonowe.

Gazy palne

Zadaniem gazów palnych jest wytwarzanie i podtrzymywanie jak najwyższej temperatury płomienia przy jak najmniejszym zużyciu tlenu. W procesie cięcia metalu materiał jest podgrzewany do temperatury topnienia, a następnie przecinany za pomocą strumienia tlenu. W metalurgii i spawalnictwie stosuje się gazy palne takie jak:

  • acetylen – uważany za najbardziej wydajny i generujący najwyższą temperaturę w stosunku do innych gazów z tej grupy – w procesie spawania nie powoduje powstawania tlenków metali na powierzchni,
  • tlen – jest gazem bardzo reaktywnym, a w połączeniu z innymi zapewnia czysty i jednostajny płomień o wysokiej temperaturze,
  • propan – stosowany w lutowaniu twardym (w parze z tlenem) i miękkim (samodzielnie), jest tańszy i bardziej dostępny od acetylenu, spala się czysto, ale nie osiąga tak wysokich temperatur jak inne gazy techniczne.

Gazy osłonowe

Osłonowe gazy spawalnicze, których dostarcza firma Celmar PPHU, są niezbędne do izolowania jeziorka spawalniczego od środowiska zewnętrznego. Dzięki specjalnie wytworzonej „kurtynie” do roztopionego metalu nie przedostają się zanieczyszczenia, a jego temperatura nie spada zbyt intensywnie. W efekcie powstaje czysty i estetyczny spaw. Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane gazy osłonowe to:

  • argon – wykorzystuje się go osłonowo w spawaniu stali kwasoodpornych oraz aluminium metodą TIG oraz MIG; jest stosowany w klasie czystości 4.5 (najwyższa czystość argonu to 5.0 - 99,995%),
  • dwutlenek węgla – wykorzystywany do spawania stali czarnej, coraz rzadziej stosowany samodzielnie, gdyż spawanie w osłonie CO2 generuje wiele odprysków i dymu oraz powoduje zamarzanie reduktora,
  • mieszanina argonu z dwutlenkiem węgla – jedna z najlepszych substancji osłonowych do spawania, stosowana w proporcjach 80% argonu i 20% dwutlenku, głownie w spawaniu metodą MAG – łączy czystość spawu właściwą dla argonu z chłodzeniem, które zapewnia CO2.

W ofercie dystrybutorów gazów technicznych można też znaleźć różne mieszanki o specjalnych parametrach i składzie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz