Materiał Partnera

Dokumenty potrzebne w transporcie morskim

Dokumenty potrzebne w transporcie morskim

Gwarancją płynnej i bezproblemowej odprawy są właściwie przygotowane dokumenty celne. Ich kompletność i poprawność ma kluczowe znaczenie podczas odprawy. W dzisiejszym artykule przedstawimy pełną specyfikację dokumentów, jakie są niezbędne w transporcie morskim. Dzięki temu będziecie mogli lepiej przygotować się do odprawy celnej i przejść ją bez zbędnych utrudnień.

Faktura

Pierwszym z pakietu dokumentów niezbędnych w imporcie jest oczywiście faktura handlowa. W przypadku importu z Chin bardzo często pada pytanie o podatek VAT. Jego brak na fakturze od chińskiego dostawcy nie jest niczym szczególnym. Trzeba pamiętać, że VAT jest podatkiem terytorialnym. Każdy kraj ma swoje własne regulacje w tym zakresie. Dlatego w przypadku zakupu towarów z Chin nie może być mowy o rozliczeniu podatku VAT pomiędzy obiema stronami transakcji. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku numeru NIP. Z całą pewnością nie znajdziemy numeru NIP naszej firmy na fakturze od chińskiego sprzedawcy. Tam po prostu nie ma on zastosowania. Na dokumencie powinny się natomiast znaleźć:

 • data wystawienia,

 • numer dokumentu,

 • dane kupującego (bez NIP oraz polskich znaków),

 • dane sprzedającego,

 • nazwa towaru, jego ilość, cena za jednostkę oraz całkowita wartość,

 • waluta,

 • baza dostawy,

 • miejsce wytworzenia towarów,

 • pieczątka i podpis (nie są obowiązkowe).

Lista załadowcza

W pakiecie zawierającym dokumenty celne powinna się także znaleźć lista załadowcza. Dokument ten jasno informuje jakie towary znajdują się w naszym kontenerze lub na palecie. Lista załadowcza jest ściśle powiązana z fakturą. Na dokumencie tym znajduje się:

 • data wystawienia,

 • numer dokumentu,

 • opis towaru,

 • ilość opakowań,

 • objętość ładunku, waga netto i brutto ładunku.

Data wystawienia, numer oraz opis towaru na liście załadowczej powinny być spójne z danymi umieszczonymi na fakturze.

Konosament

Za najważniejszy dokument w transporcie morskim uznawany jest tzw. konosament. Co ciekawe konosament, inaczej nazywany Bill of Lading, pełni funkcję dokumentu o charakterze papieru wartościowego. Jest to świadectwo, które potwierdza, że przekazaliśmy przewoźnikowi ładunek na czas niezbędny do jego transportu z miejsca odbioru do miejsca rozładunku. Konosament to tzw. druk ścisłego zarachowania. Każdy egzemplarz posiada swój numer seryjny. Bill of Lading jest wydawany przez przewoźnika załadowcy. W miejscu docelowym towar odebrać może wyłącznie firma, która zgłosi się po niego z oryginałem Bill of Lading. Na dokumencie znajduje się numer kontenera, nazwa statku oraz numer podróży. Ponadto znajdują się tam informacje o zawartości kontenera, które muszą być zgodne z załączoną fakturą, oraz objętość i waga towarów zgodne z danymi na liście załadowczej. Istotną informacją na Bill of Lading jest adnotacja dotycząca tego, kto pokrywa koszt transportu. Treść „Freight Collect” oznajmia, że koszt transportu pokrywa odbiorca. „Freight Prepaid” – koszt transportu pokrywa załadowca (nadawca).

Poprawność i kompletność dokumentów podczas odprawy ma kluczowe znaczenie. Aby nie stresować się ewentualnymi niezgodnościami warto skorzystać z pomocy agencji celnej. Agencja Jolmar-Sad z Gródka posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu możecie być spokojni o bezproblemowy transport morski zakupionych towarów.

Opracowanie:
Bobrowniki b/n, Drogowe Przejście Graniczne
tel. 85 663 25 42
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz