Materiał Partnera

Dobry księgowy to skarb, jak go znaleźć i zatrzymać?

Dobry księgowy to skarb, jak go znaleźć i zatrzymać?

Prowadząc działalność gospodarczą, bez względu na jej formę czy generowane obroty mamy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ze względów praktycznych decydujemy się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznych i przekazanie całości prowadzenia firmy od strony formalno-prawnej doświadczonemu księgowemu. Jak dokonać wyboru księgowego?

Pierwszym kryterium, jakie przedsiębiorca bierze pod uwagę zlecając usługi księgowości na zewnątrz, jest cena za usługi księgowe. Pobierana jest w opłatach miesięcznych i wpływa na wynik finansowy firmy. Wbrew powszechnie przyjętym przyzwyczajeniom kierowanie się jednak najniższą ceną rynkową, może przynieść negatywne skutki dla firmy. Wynika to z faktu, iż nie chodzi tu tylko o spełnienie formalnego wymogu prowadzenia ksiąg, ale też o jakość ich świadczenia, doradztwo księgowe i reprezentowanie firmy na zewnątrz w imieniu zleceniodawcy.

Etat księgowego dla korporacji, dla małych firm biura zewnętrzne

Jeżeli firma jest mała lub średnia, dla niej najkorzystniejsze będzie skorzystanie z usługi zewnętrznej firmy księgowej, niż zatrudnienie księgowego na etacie. Jeżeli chodzi zaś o firmy duże, korporacje międzynarodowe warto rozważyć utworzenie wieloosobowego działu wewnątrz firmy, które nadzorować będzie główny księgowy, który może być związany z firmą odrębnymi przepisami niż zatrudnienie w formie umowy o pracę. Obecnie profesjonalne biura rachunkowe oferują również możliwość poza standardową opieką księgową wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.

Podstawowym kryterium przy wyborze księgowego, jak podkreśla Ewa Kałucka właścicielka Biura Rachunkowego, powinna być zatem:

  • dobra renoma biura rachunkowego w regionie,
  • posiadanie wymaganych formalnych uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • oraz ściśle określony zakres odpowiedzialności ze strony usługodawcy.

Zatrudnienie niekompetentnego usługodawcy może narazić nas na zaległości podatkowe oraz kary finansowe za błędne rozliczenia, co może być przyczyną nie tylko mniejszej rentowności przedsiębiorstwa, ale też nawet jego upadłości.Dobre Biuro rachunkowe to również doradztwo księgowe

Dobra firma księgowa doradza, jakie inwestycje przeprowadzić i jak je rozliczyć, aby podatek był korzystny. Wiedza przedsiębiorców w tym zakresie ma niedostateczną wiedzę, ograniczoną do danego typu działalności, inaczej mówiąc wąsko wyspecjalizowaną.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów w przypadku firm zlecających usługi księgowe na zewnątrz, warto współpracować z biurem rachunkowym , które w swoim profilu działalności ma również doradztwo inwestycyjne.

Podpisując umowę z biurem księgowym, pamiętaj o odpowiedzialności

W świetle prawa odpowiedzialność finansowa za popełnione mimo zlecania usług księgowych na zewnątrz ostatecznie spoczywa na zlecającym. Warto jednak zadbać nawet o minimalny zakres odpowiedzialności, jaka ciążyć będzie na biurze rachunkowym na wypadek błędu, gdyż jest to swego rodzaju zabezpieczenie, gwarancja świadczenia usług księgowych z najwyższą starannością.

Jeżeli pomyłka biura jest rażąca lub umyślna, możemy wtedy od niego żądać odszkodowania, zadośćuczynienia (na drodze sądowej lub polubownej). Często biura rachunkowe posiadają polisę ubezpieczenia OC za swoje usługi i tego typu praktyka dla profesjonalnych biur nie będzie żadną ujmą ani przeszkodą we współpracy.

Dobry księgowy winien legitymować się ciągłym samodoskonaleniem w postaci kursów, konferencji i szkoleń. Zatem szukając dobrego księgowego kierujmy się intuicją, ale nie zapominajmy o potwierdzeniu kompetencji biura poprzez listy polecające, telefony do klientów, czyli po prostu referencje. (pisemne lub ustne).

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz