Materiał Partnera

Dlaczego warto zdecydować się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dlaczego warto zdecydować się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zakup działki budowlanej położnej w znacznej odległości od miasta najczęściej wiąże się z tym, że nie ma możliwości podłączenia się pod ogólnodostępną sieć kanalizacyjną. W takim przypadku oczywistym wyborem wydaje się zakup zbiornika bezodpływowego, czyli szamba. Niemniej jednak technologia ta obecnie stopniowo wypierana jest przydomowe oczyszczalnie ścieków, których zakup i montaż, niesie ze sobą wiele korzyści. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jak działa przydomowa oczyszczalnia?


Zasada działania nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków jest stosunkowo prosta – pomimo że mamy tutaj do czynienia jednak ze skomplikowanym systemem zależnych od siebie elementów. W zdecydowanej większości przypadków można zetknąć się z dwuetapowym działaniem całego systemu. Pierwsza faza polega na wstępnym mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków bytowych. Proces ten zachodzi w osadniku gnilnym z udziałem bakterii beztlenowych oraz grawitacyjnego oddzielania cząstek. W wyniku zjawiska sedymentacji tworzy się osad, który następnie ulega fermentacji i substancje rozpuszczalne oraz nierozpuszczalne.

Drugi etap polega na biologicznym oczyszczeniu ścieków. Powstające w przydomowej oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze mogą zostać bez żadnych obaw odprowadzone do jeziora, rowu melioracyjnego lub gruntu. Ich przetransportowanie może odbyć się przy wykorzystaniu drenażu, studni chłonnej, a także specjalistycznie zaprojektowanych pakietów rozsączających. W przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu zdecydowanie najlepszym odbiornikiem jest piasek w swojej drobnoziarnistej, średnioziarnistej lub gruboziarnistej odmianie. Co jeszcze warto wiedzieć?

Jakie są największe korzyści?


Oczywiście cały system został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom konkretnych korzyści, które zasadniczo można podzielić na ekologiczne oraz ekonomiczne. Po pierwsze właściciel posesji może mieć absolutną pewność co do tego, że wskutek np. niefortunnych zdarzeń nigdy nie dojdzie do ewentualnego skażenia gruntu lub wód gruntowych, a ciecz wydobywająca się z oczyszczalni nie ma żadnego wpływu na stan ujęć prywatnych. Po drugie zaś, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wydzielają przykrych zapachów, są proste i tanie w utrzymaniu oraz nie wymagają regularnego wywożenia nieczystości, co w dłuższej perspektywie niesie ze sobą bardzo odczuwalne oszczędności.

Aby wszystko funkcjonowało rzeczywiście tak, jak należy, spełnić trzeba jeden warunek. System każdorazowo musi zostać dostosowany zarówno do ogólnego zapotrzebowania gospodarstwa domowego, jak i wielkości działki. Jak podkreślają specjaliści z firmy Buwa Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków, zakup instalacji o zbyt małej lub zbyt dużej wydajności przyczyni się do tego, że cała inwestycja stanie się po prostu nieopłacalna. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poprosić o pomoc doświadczonych specjalistów, którzy zajmą się nie tylko przygotowaniem projektu, ale także transportem i montażem.

Opracowanie:
Kraków, os. Centrum A 1 lok. 83
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz