Materiał Partnera

Dlaczego warto ubezpieczyć uprawy?

Dlaczego warto ubezpieczyć uprawy?

Rolnictwo to dział gospodarki szczególnie narażony na działanie czynników niezależnych od człowieka. Niesprzyjające warunki pogodowe mają ogromny wpływ na rozmiar i jakość zebranych plonów a te często warunkują możliwość prowadzenia dalszej działalności rolniczej. Jeden zły sezon może powodować w gospodarstwie ogromne straty. Dużym wsparciem dla rolnika jest ubezpieczenie rolne.

Oferta ubezpieczeń rolnych

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych również ubezpieczenia rolne podzielić możemy na obowiązkowe i dobrowolne. W tej pierwszej grupie znajdą się:

  • ubezpieczenie budynków rolnych,
  • ubezpieczenie upraw,
  • ubezpieczenie OC rolników,
  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Obowiązkowi ubezpieczenia budynków rolnych podlegają rolnicy, których grunty rolne mają powierzchnię przekraczającą 1 hektar oraz są osobami fizycznymi, które na co dzień prowadzą działalność rolną. O wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i ubezpieczenia rolnego decyduje właściciel gospodarstwa. Dobrym rozwiązaniem jest porównywanie ofert kilku ubezpieczycieli. Taką możliwość dają nam multiagencje, między innymi agencja Ubezpieczenia 24 zlokalizowana w Legnicy. W sytuacji sprzedaży gospodarstwa rolnego obowiązek ubezpieczeniowy przechodzi na nowego właściciela, który może korzystać z istniejącej już polisy. Należy jednak pamiętać o poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela nie później niż 14 dni od jej dokonania.

Ubezpieczenie upraw jest natomiast obowiązkowe w sytuacji, gdy rolnik pobiera płatności bezpośrednio od gruntów rolnych, czyli tak zwane dopłaty. Wówczas zobowiązany jest on do ubezpieczenia przynajmniej 50 procent upraw od co najmniej jednego zagrożenia (susza, grad, powódź itd.). Jednak ze względu na ogrom zniszczeń, jaki może spowodować nawałnica czy inne nieprzewidziane zdarzenie dobrowolne ubezpieczenie ustaw w zakresie wykraczającym poza obowiązek ustawowy staje się skuteczną formą ochrony interesów rolnika.

OC w gospodarstwie rolnym

Rolnicy objęci są również obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC rolnika dotyczy przy tym wszystkich prowadzących działalność rolniczą, posiadających grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar oraz opłacających choć w części podatek rolny. Zadaniem polisy OC jest ochrona rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej, a które to szkody związane są z posiadaniem gospodarstwa rolnego czy też prowadzeniem działalności rolniczej. Zaznaczyć przy tym należy, że ubezpieczeniem tym objęty jest zarówno rolnik, jak i wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, a także wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. Ponadto w każdym gospodarstwie rolnym wykorzystywane są rozmaite maszyny rolnicze, w tym pojazdy mechaniczne. Właściciele ciągników, przyczep rolniczych podlegają obowiązkowi wykupienia polisy OC w tym właśnie zakresie.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz