Materiał Partnera

Czym zajmuje się radca prawny?

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Radcy prawni udzielają pomocy prawnej w formie porad i konsultacji. Sporządzają również opinie prawne, opracowują projekty aktów prawnych oraz reprezentują klientów w sądach i urzędach. Zakres czynności, jakie może wykonywać radca prawny określony jest szczegółowo w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W codziennej pracy każdy radca musi postępować zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Kim jest radca prawny i jaki jest zakres jego obowiązków?

Radca prawny to w świetle prawa wolny zawód zaufania publicznego. Radcy prawni zajmują się świadczeniem pomocy prawnej. Udzielają porad i konsultacji, a także sporządzają opinie prawne i opracowują projekty aktów prawnych, m.in. wzorów umów i dokumentów. Radcy prawni mają także możliwość reprezentowania klientów w sądach i urzędach. Wszystkie działania związane z wykonywaniem obowiązków służbowych są objęte tajemnicą zawodową. Z usług radców prawnych korzystają głównie przedsiębiorcy, którzy wymagają ochrony prawnej swoich interesów, a także osoby prywatne, które potrzebują konsultacji prawnej.

Z profesjonalnych konsultacji prawnych można skorzystać w kancelarii radcy prawnego Marioli Kartus w Jankach w woj. mazowieckim.

Kto może zostać radcą prawnym?

Żeby zostać radcą prawnym, należy ukończyć magisterskie studia prawnicze oraz odbyć 3-letnią aplikację radcowską prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych, po której trzeba zdać egzamin państwowy. Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na wpisanie danej osoby na listę radców prawnych. Po złożeniu ślubowania, można ona świadczyć usługi radcy prawnego. Należy pamiętać, że osoba ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Przepisy prawne zmieniają się na przestrzeni lat, coraz mocniej rozszerzając uprawnienia radców prawnych, przez co różnice między zawodami radcy prawnego a adwokata powoli zaczynają się zacierać. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, które różnicują oba te zawody. Podstawowa różnica polega na tym, że radca prawny nie może pełnić roli obrońcy w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym. Druga różnica dotyczy sposobu korzystania z pomocy prawnej. W przypadku radcy prawnego, możemy zatrudnić go na umowę o pracę w naszym przedsiębiorstwie. Adwokat musi natomiast świadczyć swoje usługi wyłącznie w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik w spółce.

Opracowanie:
Janki, Poniatowskiego 33
tel. 22 720 44 24
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz