Materiał Partnera

Czym się różni świadectwo energetyczne od audytu energetycznego budynku?

Czym się różni świadectwo energetyczne od audytu energetycznego budynku?

Energia użytkowa kosztuje dosyć sporo, o czym wiedzą wszyscy, którzy kupują węgiel, benzynę, ropę lub płacą rachunki za prąd i gaz. Jednakże bezpośrednie wydatki, ponoszone z tego tytułu  to nie jedyny koszt, jaki dzisiaj ludziom przychodzi płacić za korzystanie z dobrodziejstw energetyki. Nadmierne i ciągle zwiększające się zużycie energii niekorzystnie wpływa na cały ziemski ekosystem.

Budynki – pożeracze energii

Bardzo duża część energii, jaką konsumujemy w naszej strefie klimatycznej, przeznaczana jest na ogrzewanie budynków. Jest to oczywista konieczność, gdyż w okresach jesienno- zimowych trudno byłoby człowiekowi w miarę normalnie funkcjonować w zimnych, niedogrzanych pomieszczeniach. W zależności od konstrukcji, pojemności i wielkości poszczególnych budynków oraz sposobów ich eksploatacji  różne jest w nich zużycie energii cieplnej. Szczególnie energochłonne są obiekty dawniej postawione, w czasach, w których liczono bardziej bieżące koszty niż przyszłe zyski. Z tego też względu Europa, a w szczególności Unia Europejska podejmuje szereg działań, aby zmniejszyć zużycie energii przeznaczanej na ogrzewanie i klimatyzację. Jak dowiadujemy się w firmie PROMIAST z Sosnowca, główne narzędzia zmierzające do tego celu to: termomodernizacje, audyty oraz świadectwa energetyczne budynków.  W Polsce dzisiaj niemal wszędzie dociepla się starsze budynki, w związku z czym z określeniem „termomodernizacja” jesteśmy dobrze obeznani. Wyjaśnijmy zatem dokładniej, czym są wspomniane audyty oraz świadectwa energetyczne budynków.

Audyt energetyczny

Wszelkie  skuteczne plany modernizacji budynków, których celem ma być zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, mogą być opracowane właściwie tylko wtedy, jeśli wcześniej zostanie dokonana obiektywna ocena wszystkich elementów, urządzeń i instalacji związanych ze zużyciem energii. Taką właśnie ocenę nazywamy audytem energetycznym budynku. Oceniamy tutaj:

  • przegrody zewnętrzne w tym ściany, dachy i stropodachy, stropy nad przejazdami,
  • przegrody oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, np. stropy piwnic,
  • okna, drzwi,
  • instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację elektryczną w tym oświetlenie,
  • źródła zasilania energetycznego, w tym możliwości zastosowania źródeł energii odnawialnej.

Poza opracowaniem założeń technicznych dla planów modernizacji budynku audyt energetyczny to także niezbędny dokument, dla tych wszystkich, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie wszelkich związanych z tym prac.

Świadectwo energetyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek posiadania dokumentu charakteryzującego budynek w zakresie zapotrzebowania energetycznego w formie różnego rodzaju paliw, prądu czy energii odnawialnej. Ten właśnie dokument nazywany jest certyfikatem lub też świadectwem energetycznym budynku. Przepisu nie stosuje się jedynie w stosunku do kilku ściśle określonych typów nieruchomości, do których m.in. należą  budynki zabytkowe, kultu religijnego czy  budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku.

Należy wiedzieć, że za zamieszkanie w budynku wybudowanym lub zmodernizowanym po 1 stycznia 2009 r., a nie posiadającym ważnego certyfikatu energetycznego, grozi kara w wysokości 10 000 zł. Świadectwo takie ważne jest przez 10 lat, jednakże w przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek prac zmieniających charakterystykę energetyczną budynku, musi być sporządzone ponownie.

Jak łatwo domyślić się omawiany dokument określa zapotrzebowanie budynku na energię na podstawie obiektywnych cech, a więc jego konstrukcji i systemów instalacyjnych, a nie w oparciu o pomiary zużycia energii, które dla różnych użytkowników mogą być inne.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz