Materiał Partnera

Czym konkretnie zajmuje się komornik sądowy?

Czym konkretnie zajmuje się komornik sądowy?

Funkcjonariusz publiczny w osobie komornika sądowego to jeden z trudniejszych zawodów, jednak niezwykle potrzebnych. To właśnie dzięki niemu można odzyskać utracone środki czy mienie, do których prawo przyznał sąd. Egzekwowanie wyroków przez komornika bywa niekiedy bardzo trudne – jak dokładnie wygląda zakres jego obowiązków i kto może wykonywać taki zawód?

Wykształcenie i kwalifikacje

Komornik sądowy to bardzo ważna funkcja, która wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji. Wykonywanie tego niełatwego zawodu to przede wszystkim konieczność ukończenia wyższych studiów prawniczych i pełna niekaralność. Tytuł magistra prawa nie jest jednak gwarantem uzyskania pracy w zawodzie komornika sądowego – musi on odbyć aplikację komorniczą, złożyć stosowny egzamin oraz pracować w charakterze asesora komorniczego przynajmniej przez 2 lata. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski to doświadczony funkcjonariusz, który zajmuje się wieloma trudnymi sprawami z zakresu wykonywania orzeczeń sądowych. Skuteczność odzyskiwania należności od dłużników jest w tym wypadku kluczowa. W wielu przypadkach wierzyciel przez uporczywe uchylanie się od spłaty przez dłużnika znajduje się w niełatwej sytuacji życiowej, dlatego tak istotne są działania komornika sądowego. Warto jednak pamiętać o tym, że zajęciu nie może podlegać cały majątek dłużnika – lodówka czy pralka to artykuły umożliwiające normalne funkcjonowanie, dlatego komornik nie będzie mógł ich skonfiskować. Co jeszcze jest w zakresie jego obowiązków?

Istotna rola komornika

Zadania i uprawnienia komornika sądowego regulowane są przez dwa odpowiednie przepisy prawne – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Zajmuje się on jednak nie tylko roszczeniami pieniężnymi, ale też szeregiem innych spraw. Jeżeli sąd wyda postanowienie o eksmisji lokatorów z danego obiektu, egzekucja takiego orzeczenia również leży w kompetencjach komornika sądowego. W momencie, gdy niezbędne jest sporządzenie spisu inwentarza dłużnika, komornik jest w stanie go wykonać, tak samo jak protokół stanu faktycznego. To właśnie dzięki temu funkcjonariuszowi publicznemu wnioskodawca może uzyskać należne mu alimenty – komornik posiada wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające mu zajęcie nawet 60% obecnych dochodów osoby zadłużonej. Komornicy sądowi zajmują się jednak nie tylko windykacją, ale też m.in. przeprowadzaniem licytacji. Najczęściej dotyczą one zadłużonych nieruchomości czy innego mienia. Jak się zatem okazuje, komornik sądowy to niezwykle istotna profesja, która umożliwia skuteczną i przede wszystkim sprawiedliwą egzekucję należności od dłużników, co w wielu przypadkach bez pomocy funkcjonariusza publicznego jest niemożliwe.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz