Czym jest wniosek 300 plus? Jak go złożyć?

Czym jest wniosek 300 plus? Jak go złożyć?

Twoje dziecko chodzi do szkoły? Jeśli tak, masz prawo ubiegać się o wyprawkę 300 plus. Świadczenie uruchomione  w ramach programu Dobry Start przysługuje wszystkim rodzicom nie zależnie od dochodów. Wyprawka ma pomóc rodzinom w zakupie podręczników i artykułów szkolnych. Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300 plus online, do kiedy można wysyłać dokumenty i kiedy dostaniesz wypłatę.

Czym jest 300 plus?

Wyprawka 300 plus jest to świadczenie uruchomione w ramach programu Dobry Start. Przewiduje ono jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Komu przysługuje taki dodatek? Prawo do niego ma każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia). Z wyprawki będą mogli skorzystać również uczniowie, którzy ukończyli podany wiek, ale w tym samym roku rozpoczną rok szkolny.

Środki przysługują wszystkim rodzicom, bez dodatkowych kryteriów.  Są one zwolnione z podatku, nie podlegają egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Wyprawka ma pomóc rodzinom  w zakupie podręczników i wyprawki szkolnej – piórników, zeszytów i innych przyborów przydatnych podczas nauki.

Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające do „zerówek”, studenci, uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i stacjonarnie. Te pierwsze są przyjmowane przez stronę ministerstwa rodziny oraz bankowość elektroniczną. W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu „Empatia” przy pomocy profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. W wypełnieniu dokumentu pomoże nam specjalny kreator umieszczony na stronie. We wniosku musimy zawrzeć takie informacje, jak adres szkoły, do której uczęszcza dziecko, numer PESEL dziecka a także numer rachunku, na który ma być przekazane świadczenie.

Jeśli chcemy złożyć wniosek stacjonarnie, musimy udać się do odpowiedniego punktu w naszym mieście – są to zazwyczaj urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne. Jest to mniej wygodna opcja, jednak niektórzy muszą z niej skorzystać. Kto powinien złożyć wniosek o 300 plus stacjonarnie? Opiekunowie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-terapeutycznych i osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy społecznej.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wyprawkę 300 plus może złożyć:

  • rodzic
  • rodzice zastępczy
  • opiekun prawny
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
  • dyrektor placówki rodzinno-wychowawczej
  • pełnoletnia osoba ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony

Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Kiedy dostaniemy pieniądze?

Jeśli złożyliśmy wniosek w lipcu lub zrobimy to jeszcze w sierpniu, wypłatę świadczenia 300 zł na dziecko dostaniemy do końca września. W przypadku, gdy złożymy dokumenty później, samorząd będzie miał na ich rozpatrzenie 2 miesiące. Za wypłacanie świadczenia odpowiedzialne są gminy, a w przypadku rodzin zastępczych – powiaty.


Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz