Materiał Partnera

Czym jest system HACCP?

Czym jest system HACCP?

Artykuły żywnościowe zajmują szczególną pozycję na rynku. Są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, ale jednocześnie bardzo podatne na uszkodzenia i zanieczyszczenia, co z kolei może być szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Dotyczy to także samych opakowań, z których mogą migrować zanieczyszczenia do wewnątrz produktu. Dlatego też tak istotne jest, aby produkcja, przechowywanie i dystrybucja artykułów spożywczych, zachodziła z zachowaniem najwyższego standardu bezpieczeństwa. Aby tak faktycznie było, opracowany został system HACCP, obowiązkowy od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Czym jest i w jaki sposób działa?

Charakterystyka systemu HACCP

HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Point System, co po polsku oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W dużym uproszczeniu jest to dokładna analiza wszystkich etapów „życia” produktu pod kątem zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, zanim trafi on do finalnego konsumenta.

Dane zebrane podczas takiego badania służą do określenia czynników, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla produktu – mówi przedstawiciel firmy EM-Partnera także opracowania procedur postępowania, zmierzających do zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Tylko dzięki takiej wiedzy możliwe jest opracowanie skutecznego planu działania i opracowania kompleksowej dokumentacji.

Etapy wdrażania HACCP

Opracowanie indywidualnego systemu HACCP jest wieloetapowe i składa się na niego:

  • Zdefiniowanie zakresu systemu – a więc określenie, do jakich procesów produkcji ma zostać wdrożony.
  • Utworzenie zespołu.
  • Stworzenie opisu procesu technologicznego cyklu życia produktu.
  • Opisanie wszystkich zagrożeń mogących pojawić się na każdym etapie życia produktu.
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli i oszacowanie zakresów tolerancji.
  • Stworzenie dla wszystkich KPK systemu monitorującego.
  • Stworzenie planu działań korygujących zagrożenia.
  • Stworzenie procedury weryfikacji systemu.
  • Stworzenie dokumentacji.

HACCP a odpowiedzialność producenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją żywności lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze, musi wdrożyć system HACCP – zaniedbania w tym zakresie oznaczają konsekwencje finansowe. Z drugiej strony HACCP to korzyść dla producenta – jest potwierdzeniem znajomości przepisów prawnych dla branży spożywczej, dla branży opakowań, wyrazem troski o produkt i klienta finalnego, potwierdzeniem wysokiej jakości produktu i gwarancją bezpieczeństwa.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz