Artykuł sponsorowany

Czym jest spedycja?

Czym jest spedycja?

Rynek stale się rozwija i wciąż powstają nowe działalności gospodarcze. Z tego względu przedsiębiorcy muszą dokonywać wszelkich starań, aby to właśnie ich firma prosperowała jak najlepiej. Czasami pozyskanie klientów z najbliższego regionu nie jest wystarczające, by zapewnić marce byt. Najlepsi producenci szukają grupy docelowej również za granicą. W tym przypadku wymaga się nawiązania współpracy ze spedytorem. Zleceniobiorca musi być jednak kompetentny i gwarantować terminowe dostarczenie towaru.


Czym jest spedycja

Spedycja to nic innego jak organizacja transportu zamówionych towarów. Może się on odbywać drogą lądową lub morską. Zlecenie może zostać wykonane przez użytkownika transportu, przedsiębiorstwo transportowe czy wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne. Ze względu na sfery działania spedycji możemy wyróżnić tę międzynarodową, krajową, publiczną i własną. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę środek transportu, wyróżnimy spedycję morską, kolejową, lotniczą oraz samochodową. Spedytor pełni funkcję doradczą, bankową oraz logistyczną związaną z kompleksową obsługą klienta.


Obowiązki spedytora

Zatrudniany przez firmę zleceniobiorca ma za zadanie zorganizować jak najszybsze przetransportowanie towarów. Udziela porad w zakresie środka transportu oraz trasy przewozu. Następnie opracowuje instrukcję wysyłkową. Kolejnym etapem jest przygotowanie przesyłki do przewozu. Zalicza się tu czynności takie jak pakowanie, konfekcjonowanie, kontrolowanie jakości oraz ilości, znakowanie, załadowanie, rozładowanie, przeładowanie, paletyzację czy logistykę zwrotów i pustych opakowań. Organizatorzy transportu sporządzają, wystawiają i wysyłają odpowiednie dokumenty przewozowe. W niektórych przypadkach zajmują się także ubezpieczeniem paczki. Kolejnym etapem jest aranżacja odprawy celnej. NET-CARGO posiadający własną agencje celną może bezpośrednio sam realizować wszystkie czynności, co przekłada się na bezpieczeństwo podczas dostawy. Jest to duża oszczędność czasu i pieniędzy dla firmy wysyłającej transport. Zleceniobiorca ma za zadanie informować firmę o wszelkich przeszkodach, które mają miejsce w czasie wysyłki. Jeśli np. miało miejsce nienależnie pobranie danej sumy, agencja zajmująca się spedycją podejmuje czynności w celu jej odzyskania. Wykonawca musi także współpracować z kontrahentami zleceniodawcy. Pomoże to ustalić jak najlepszą opcję transportu. Spedytor zawiera umowy z jednostkami wykonującymi przewóz. Ważne jest również zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku towaru. Stały kontakt z dostawcą i eksporterem umożliwią ustalenie gotowości do załadunku i rozładunku. Aby transport przebiegł pomyślnie, należy korzystać z usług najlepszych firm. NET-CARGO działa już na rynku od wielu lat dzięki czemu posiada ogromne doświadczenie. To bardzo istotne gdyż dobrze zorganizowany transport wpływa na terminowość dostawy oraz stan przewożonych towarów.

Oceń artykuł (1)
4.0
Komentarze
Dodaj komentarz