Materiał Partnera

Czym jest odprawa celna i jak powinna przebiegać?

Czym jest odprawa celna i jak powinna przebiegać?

Import towarów, które pochodzą z obszaru niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, związany jest ze spełnieniem określonej procedury i pewnych formalności. Działania te określane są mianem odprawy celnej. Ogólnie rzecz ujmując, obejmuje ona czynności związane ze sprawdzeniem dokumentacji, przewożonych produktów oraz pobieraniem opłat. Jak powinna przebiegać odprawa celna?

Kilka słów na temat odprawy celnej

Odprawa celna jest procedurą, której zasadniczym celem jest sprawdzenie dokumentów, towarów przywożonych do kraju, a także pobranie stosownych ceł i podatków. Stanowi ona uzupełnienie niezbędnych czynności przy przejmowaniu produktów na granicy celnej.

Kogo dotyczy obowiązek dokonania odprawy celnej?

Odprawa celna jest procesem niezbędnym w przypadku każdego przedsiębiorcy, który realizuje transakcje polegające na obrocie towarami z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Działanie to dotyczy zatem każdej firmy, która przywozi lub wywozi towar na obszar niewchodzący w skład wspólnoty – podkreśla reprezentant agencji celnej Hause z Wrocławia.

Jak powinna wyglądać odprawa celna?

Odprawa celna jest konieczna przy imporcie towarów z państw niezaliczanych do Unii Europejskiej. W tym przypadku trzeba sporządzić zgłoszenie celne, a także dołączyć potrzebne dokumenty. Istotnym czynnikiem związanym z odprawą celną jest dokonanie zapłaty ceł i podatków dotyczących przywożonych produktów. Towar przywożony z państwa nienależącego do wspólnoty otrzymuje status celnego produktu wspólnotowego. Zgłoszenia celnego dokonuje się elektronicznie lub pisemnie. W pierwszym przypadku procedura odbywa się za pośrednictwem systemu CELINA. Natomiast w alternatywnej sytuacji wypełnia się formularz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne podczas odprawy celnej?

Dokonanie zgłoszenia celnego wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Na wskazanej liście znajduje się faktura stanowiąca podstawę wartości celnej towarów. Co więcej, uwzględniane są również dokumenty potrzebne w celu zastosowania korzystnych uzgodnień taryfowych. Czasami potrzebna jest również specyfikacja towarów lub certyfikat zawierający informacje dotyczące składu chemicznego i surowcowego produktu. Ważne są także formularze pozwalające wskazać podstawę opodatkowania towarów i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.


Opracowanie:
Wrocław, Legnicka 52
tel. 71 750 91 60
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz