Artykuł sponsorowany

Czym jest inflacja i jak wpływa na nasze życie?

Czym jest inflacja i jak wpływa na nasze życie?

Podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym, który pozwala zobrazować sytuację gospodarczą danego kraju, jest inflacja. W skrócie zjawisko to polega na wzroście cen na rynku, przez co spada siła nabywcza pieniądza. Jej poziom silnie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim na finanse i to, jak możemy nimi dysponować. Poniżej przedstawiamy podstawowe kwestie z nią związane.

Na czym polega inflacja?

Ceny produktów oraz usług uzależnione są przede wszystkim od popytu i podaży – zainteresowania i dostępności. To one stoją za wzrostem cen sezonowych owoców po jego zakończeniu czy obniżeniem w przypadku urządzeń opartych na przestarzałych już technologiach. W sytuacji, gdy wzrost ten jest powszechny i dotyczy wszystkich segmentów rynku, mówić będziemy o inflacji. Przyczyny tego procesu są rozmaite, a czynniki mające wpływ obejmują między innymi stan gospodarki krajowej, politykę monetarną oraz niezrównoważony budżet państwa. Główny efekt stanowi natomiast spadek wartości pieniądza.

To oznacza, że inflacja ma pośredni wpływ na rynek walutowy. Widzimy to w zmianach kursów w ofertach punktów takich jak warszawski Kantor Wiek. Zmienność sytuacji rynkowej sprawia, że ich wartości ulegają częstym zmianom, choć tu wpływ mają również inne czynniki. Wzrost inflacji prowadzi do podniesienia stóp procentowych, a to skutkuje zwiększeniem atrakcyjności waluty. Nadmierna inflacja jest jednak zjawiskiem niepożądanym, ponieważ wiąże się z utratą siły nabywczej pieniądza, dlatego powinna być utrzymana na niskim poziomie. Po przekroczeniu bezpiecznego progu inwestorzy wyprzedają lokalną walutę, by uniknąć związanych z tym strat.

Czym skutkuje inflacja?

Inflacja to nieodłączny element funkcjonowania gospodarki każdego kraju, ale ze zmianami jej poziomu wiążą się konsekwencje odczuwalne nie tylko wśród przedsiębiorców, ale dotyczą również zwykłych konsumentów. Wymienić należy tu przede wszystkim wzrost cen w sklepach, a ponadto:

  • utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • spadek liczby inwestycji,
  • wyższą marżę kredytów hipotecznych,
  • wzrost wysokości podatków.

Wartość pieniądza ma szczególne znaczenie dla osób, które decydują się przechowywać oszczędności w walucie innej niż polski złoty. Kurs i związany z nim poziom inflacji decydują bowiem o tym, kiedy wymiana waluty jest najbardziej opłacalna. Warto przy tym zauważyć, że ze względu na powszechny import czy eksport towarów sprawia, że wzrost kursu dolara powoduje wzrost cen produktów nabywanych w dolarach czy produkowanych w krajach, gdzie jest on lokalną walutą. W praktyce zatem skutki tego procesu odczuwalne będą na całym świecie.

Opracowanie:
Warszawa, al. Jana Pawła II 82
tel. 880 373 553
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz