Materiał Partnera

Czym jest faktoring i kiedy jest opłacalny?

Czym jest faktoring i kiedy jest opłacalny?

Faktoring to usługa polegająca na przejęciu wierzytelności przez tzw. faktora, czyli instytucję finansową. W zamian za to faktorant (przedsiębiorca) otrzymuje zapłatę, którą na początku stanowi zaliczka najczęściej obejmująca około 90% kwoty należności, później zaś pozostałą część zapłaty. Usługa cieszy się rosnącą popularnością, a jej prawdziwe korzyści ujawniają się w kilku, ściśle określonych przypadkach.

Jakie są główne rodzaje faktoringu?

Faktoring to ogólne pojęcie, pod którym istnieje kilka rodzajów usług. Obejmują one:

  • faktoring pełny: przedsiębiorca uzyskuje finansowanie na podstawie bieżących faktur, ale ma także ochronę na wypadek braku zapłaty, firma faktoringowa bierze bowiem na siebie ryzyko niewypłacalności ze strony kontrahentów,
  • faktoring niepełny: również obejmuje finansowanie na podstawie faktur, jednak firma nie pozbywa się ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
  • faktoring mieszany: zawiera elementy opisywanej usługi pełnej i niepełnej. Przedsiębiorca korzysta z przeniesienia ryzyka niewypłacalności na faktora, jednak tylko na określoną w umowie kwotę.

Jakie są koszty faktoringu?

Na koszty faktoringu składa się kilka głównych elementów. Są to:

  • opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku,
  • marża pobierana przez faktora,
  • opłata operacyjna,
  • opłata od wystosowywania ponagleń dla nabywcy,
  • opłata pobierana od niewykorzystania deklarowanego obrotu.

Kiedy warto skorzystać z usług faktoringu?

Jak wskazaliśmy, faktoring wiąże się z kilkoma kosztami, dlatego będzie to idealne rozwiązanie w ściśle określonych przypadkach. Jak przyznaje Mateusz Chodubski, właściciel firmy Eurofinance z Warszawy, zajmującej się usługami kredytowymi dla przedsiębiorców, faktoring to często ostatnia deska ratunku dla firm stojących przed ryzykiem utraty płynności finansowej. Jest to wskazane przede szczególnie gdy przedsiębiorstwo stosuje wydłużone terminy płatności, które w praktyce nie zawsze okazują się optymalnym rozwiązaniem. Faktoring to także sposób na optymalizację ryzyka w sytuacji zawierania współpracy z nowym kontrahentem, gdy istnieje ryzyko wydłużenia terminu płatności.

Faktoring to opcja, która cieszy się sporą popularnością, zarówno wśród firm, które dopiero niedawno pojawiły się na rynku, jak i bardziej doświadczonych graczy. W każdym z przypadków przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka rozwiązań, dopasowanych stricte do konkretnej działalności i specyfiki swojego funkcjonowania. Jeśli nie jesteśmy zdecydowani, czy to opcja optymalna dla naszego przedsiębiorstwa, możemy skorzystać z profesjonalnego doradztwa konsultantów finansowych, którzy pokażą nam paletę dostępnych nam opcji.

Opracowanie:
Warszawa, Myszkowska 1 lok. 5
tel. 733 938 741
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz