Artykuł sponsorowany

Czym jest audyt finansowy

Czym jest audyt finansowy

Dla wielu osób audyt finansowy kojarzy się bardzo negatywnie. Zazwyczaj pojęcie to znamy z mediów, które nagłaśniają wykrycie różnych nieprawidłowości właśnie na drodze audytu. Okazuje się jednak, że „nie taki diabeł straszny”. Audyt to tak naprawdę zwykłe badanie, którego celem jest potwierdzenie prawidłowości sprawozdania finansowego danej firmy. Dzisiaj przyjrzymy się temu narzędziu nieco bliżej.

Rola audytu finansowego

Biuro prowadzące audyt finansowy ma zweryfikować czy firma lub instytucja jest zarządzana w odpowiedni sposób (pod względem marketingowym, finansowym etc.). W ramach audytu prowadzona jest analiza działania danej firmy. Jego wynikiem jest rekomendacja zmian, które w przekonaniu audytorów powinny zostać wprowadzone w celu poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa. Audyt finansowy jest jednym z najważniejszych elementów ogólnego audytu w firmie. Wynika to z faktu, że to od finansów w firmie zależy, w jakiej kondycji znajduje się dane przedsiębiorstwo oraz jak wyglądają jego szanse na dalsze funkcjonowanie oraz rozwój.

Audyt finansowy odgrywa też kluczową rolę w wykrywaniu nieprawidłowości w danej firmie. Analiza sprawozdania finansowego i znalezione w nim nieprawidłowości to zazwyczaj dopiero wierzchołek góry lodowej. Maskuj on bowiem zaniedbania oraz błędy pracowników wszystkich szczebli. W niektórych przypadkach błędy w sprawozdaniu finansowym są wynikiem świadomego i celowego działania pracowników firmy. Dla władz powinien być to jasny sygnał do szybkiej i zdecydowanej reakcji.

Z czego składa się audyt finansowy?

W ramach audytu finansowego prowadzone są różnego rodzaju testy. Wśród nich możemy wymienić:

 • testy przeglądowe – oceniają elementy systemu kontroli oraz szacują czy są one wiarygodne dla osoby przeprowadzającej audyt,
 • testy zgodności,
 • testy rzeczywiste.

Zasięg działania audytu finansowego może obejmować wiele obszarów w tym:

 • kontrolę środków pieniężnych,
 • kontrolę rozrachunków i roszczeń,
 • kontrolę funduszy specjalnych oraz kapitałów zasadniczych,
 • kontrolę systemu windykacji.

Badanie sprawozdania finansowego to działanie, które odbywa się w etapach. Kolejnymi fazami audytu sprawozdania finansowego są:

 • sprawdzenie systemu ewidencji,
 • zbadanie sposobów ewidencji operacji gospodarczych,
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sprawdzenie procedur związanych z podatkiem od towarów i usług.

To tak naprawdę jedynie część prac, które są konieczne do rzetelnej oceny prawidłowości sprawozdania finansowego.

Na biegłym rewidencie, który przeprowadza audyt finansowy spoczywa ogromna odpowiedzialność. To od jego pracy zależy uchronienie przedsiębiorstwa przed ponoszeniem jeszcze większych strat finansowych. Rzetelność, sprawność oraz umiejętność szybkiej oceny to najważniejsze cechy samego audytu, ale także osób, które go przeprowadzają. To także najkrótsza charakterystyka biura Audyt Partner z Łodzi, które świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz audytorskie dla biznesu.

Audyt to narzędzie, która ma pomóc firmie wypunktować ewentualne nieprawidłowości oraz usunąć ich przyczynę. Działania audytorskie mogą wskazywać komórki firmy, w których powstały nieprawidłowości, dzięki czemu właściciele są w stanie naprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i tym samym ograniczyć ewentualne straty finansowe.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz