Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się transport ładunków niebezpiecznych?

Czym charakteryzuje się transport ładunków niebezpiecznych?

Transport ładunków niebezpiecznych to specyficzna forma usług, która wymaga doświadczenia i profesjonalnego podejścia firmy przewozowej. Chodzi przede wszystkim o spełnienie wymagań prawnych, które muszą być bezwzględnie przestrzegane w przypadku tego typu świadczeń po to, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, także dla osób postronnych. Czym charakteryzuje się ten typ transportu?

Znajomość zasad prawa i odpowiednie przeszkolenie

Transport ładunków niebezpiecznych wykonywany jest tylko przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, które posiadają w tym zakresie odpowiednie uprawnienia oraz wykazują znajomość przepisów prawa. Przepisy te zostały nakreślone przez międzynarodową konwencję ADR, która została podpisana w 1957 roku i od tego czasu podlega nieustannym nowelizacjom. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo całego procesu realizacji przedsięwzięcia.

Przewóz ładunków niebezpiecznych – klasyfikacja materiałów

Przepisy prawa dzielą materiały niebezpieczne podlegające transportowi na 13 klas zagrożeń. Podział ten ma wpływ na zastosowanie stosownego oznakowania pojazdu przewożącego, a także wykorzystanie odpowiednich opakowań i środków prewencyjnych, których adekwatne użycie leży po stronie firmy transportowej. Jak przyznaje Stanisław Renk, prowadzący przedsiębiorstwo transportowe Renk, zajmujące się m.in. transportem ładunków niebezpiecznych, przewoźnik odpowiada przede wszystkim za zagwarantowanie adekwatnego środka transportu. Ma on być odpowiednio przygotowany pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym oraz regularnie sprawdzany, aby uniknąć ewentualnych problemów na etapie wykonywania transportu.

Przygotowanie kierowców

Firma transportowa zajmująca się profesjonalnym przewozem ładunków niebezpiecznych, jest także zobligowana do zadbania o odpowiednie przeszkolenie kierowców, którzy będą przewozić ładunek na miejsce docelowe. Ważna w tym przypadku jest zaradność i doświadczenie załogi. Chodzi o szkolenia, znajomość konwencji ADR, wieloletnia praktyka zawodowa, ale także o umiejętności miękkie, takie jak radzenie sobie ze stresem i świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko ładunku, ale także innych uczestników ruchu drogowego, którzy mogliby ucierpieć w skutek np. nieodpowiedzialnej jazdy samego kierowcy.  

Przewóz ładunków niebezpiecznych to domena doświadczonych i wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Tylko one są w stanie podołać kompleksowości tego typu transportu, a także zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Opracowanie:
Tuchola, Orzeszkowej 12
tel. 504 148 325
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz