Materiał Partnera

Czy warto korzystać z doradztwa podatkowego?

Czy warto korzystać z doradztwa podatkowego?

Doradca podatkowy to osoba, która musi mieć wiedzę nie tylko w zakresie prawa, ale także rachunkowości i księgowości w firmie. Ze względu na wysokie opłaty ponoszone na rzecz państwa w formie podatków, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z tego typu usług. Pozwala to przede wszystkim obniżyć kosz prowadzenia działalności. Co wchodzi w zakres profesjonalnego doradztwa podatkowego?

Nadzór doradczy

Podstawową usługą jest oczywiście stały nadzór doradczy. Doświadczony prawnik będzie dla przedsiębiorcy ogromnym wsparciem, szczególnie w przypadku osób, które dopiero ruszają ze swoją działalnością i do końca nie wiedzą, jakie trudności mogą napotkać na swojej drodze. Nadzór doradczy obejmuje sporządzanie opinii, między innymi w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego oraz celnego. Po ocenie poprawności działań firmy można wprowadzić poprawki, które pozwolą na obniżenie kosztów działalności oraz właściwe zarządzanie nią.

Zakres usług doradcy zależy od indywidualnej oferty kancelarii. Kancelaria Doradcy Podatkowego Dariusz Buczyński oprócz doradztwa i analizy przedsiębiorstwa oferuje pomoc w sporządzaniu ważnej dokumentacji.

Istotnym elementem doradztwa jest przeprowadzenie audytu. Przeanalizowanie ksiąg handlowych i dokumentacji organizacyjnej pod kątem rozliczeń z państwem pozwala na wykrycie istotnych błędów na przestrzeni wielu lat. Istnieją trzy rodzaje audytu. Pierwszy z nich to audyt wstępny, który określa obszar ryzyka podatkowego. Audyt szczegółowy dotyczy wyłącznie jednego zagadnienia lub podatku, natomiast audyt kompleksowy – całość rozliczeń.

Jakie podatki płacą przedsiębiorcy?

W Polsce istnieją podatki, które muszą być płacone przez wszystkich przedsiębiorców oraz te, których uiszczanie zależy od charakteru działalności. Najważniejsze jest, aby być świadomym, które z nich dotyczą własnej firmy – w tej sprawie również warto zwrócić się do doradcy podatkowego. Nieodprowadzanie podatków skutkuje nałożeniem wysokich kar.

Najważniejsze podatki w Polsce:

  • Podatek dochodowy – świadczenie obowiązkowe, zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Ze względu na różnorodność opodatkowania, to właśnie w tej kategorii pojawia się wiele błędów i komplikacji.
  • Podatek (VAT) – podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami oraz usługami.
  • Podatek od nieruchomości – dotyczy osób, które posiadają na własność nieruchomość, która pełni funkcję siedziby firmy.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – podlegają mu między innymi umowy pożyczek oraz spółki.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz