Materiał Partnera

Cztery podstawowe zasady funkcjonowania firmy transportowej

Cztery podstawowe zasady funkcjonowania firmy transportowej

Nieznajomość prawa szkodzi – nie tylko w zakresie potencjalnych sankcji ze strony organów państwowych, ale też na polu wydajności przedsiębiorstwa. Działalność transportowa regulowana jest szeregiem przepisów, które są błędnie rozumiane lub całkiem ignorowane. Poniżej przedstawiamy cztery podstawowe zasady, które powinni znać zarówno pracodawcy, jak i zawodowi kierowcy.

1. Zakres delegacji

Błędem jest myślenie, że istotne są tylko delegacje zagraniczne kierowców. W myśl polskiego prawa delegacja to każde zadanie zawodowe, które wymaga wyjazdu poza miejscowość, gdzie zlokalizowana jest siedziba firmy, jej odział lub przedstawicielstwo.

Z delegacją wiążą się koszty wykonania zleconego zadania – dieta, opłacenie noclegu dla pracownika, jeśli podróż tego wymaga. Pracodawca jest zobowiązany pokryć te koszty również w przypadku delegacji krajowych.

Wyliczanie delegacji służbowych określają przepisy, które jasno wskazują wysokość pełnej diety oraz czynniki, które uprawniają do jej przyznania. Nice inne są warunki przyznania diety na wyjazd za granicę, a inne na terenie kraju, jednak przysługują one w obu przypadkach i kierowca ma prawo się jej domagać. Pomoc w określeniu należności zapewnia firma Bezpieczna Droga.

2. Analiza naruszeń

Ignorowanie naruszeń popełnianych przez kierowców nie jest dobrą praktyką. Prowadzić może ono do rażących uchybień graniczących z łamaniem prawa, co może przynieść poważne konsekwencje dla całej firmy.

Zapobiegać temu możemy poprzez analizę raportów wykroczeń kierowcy w zakresie jazdy oraz organizacja szkolenia kierowców – wiele naruszeń popełnianych jest przez niewiedzę.

3. Dokładna kontrola

Kluczowym elementem funkcjonowania firmy transportowej jest ewidencja czasu pracy kierowców. To na jej podstawie możliwe będzie obliczenie właściwej wysokości diety oraz płacy. Dlatego tak istotne jest pilnowanie rzetelnego dokumentowania przebiegu trasy, postojów, momentów przekroczenia granicy kraju. Ludzka pamięć jest niestety zawodna, w tej kwestii więc niezastąpione będzie użycie technologii, która będzie rejestrować zarówno pracę kierowcy, jak i pojazdu.

4. Właściwa dokumentacja

Wszelka dokumentacja, z jaką wiąże się transport towarów, w tym archiwizacja danych z tachografów cyfrowych, jest dowodem działalności przedsiębiorstwa. Powinna być zatem przechowywana i właściwie zorganizowana.

Do obowiązków pracodawcy należy dopilnowanie, by wykonywane czynności znajdowały potwierdzenie w odpowiednich dokumentach. Wydawanie i odbiór wszelkich zaświadczeń, wypisów czy wykresówek musi być monitorowane i potwierdzane. Zagubienie jakichś dokumentów może stanowić problem w przypadku kontroli w firmie.

Opracowanie:
Olsztyn, kard. Stefana Wyszyńskiego 15 lok. 17
tel. 89 534 16 34
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz