Materiał Partnera

Co zrobić z odpadami po rozbiórce domu?

Co zrobić z odpadami po rozbiórce domu?

Stare budynki mieszkalne i przemysłowe stanowią poważne zagrożenie. Opuszczone i zaniedbane ulegają zniszczeniu, co wpływa na stabilność ich konstrukcji. Często zajmują też atrakcyjne lokalizacje, w których mogłoby powstać cos nowego. Zamiast więc czekać, aż budynek się zawali i dojdzie do tragedii, warto przeprowadzić jego rozbiórkę. Co jednak zrobić z powstałymi w jej wyniku odpadami?

Kiedy należy wykonać wyburzenie budynku?

Budowle, które nie są i nie będą już używane to dla właścicieli jedynie kłopot. Im bardziej niszczeją, tym większe zagrożenie dla ludzi stanowią. Powodów może być tu wiele: wpływ czasu czy też zniszczeń spowodowanych nieprzewidzianym wypadkiem, na przykład pożarem. W wielu przypadkach ich remont czy sprzedaż są całkowicie nieopłacalne i generują jedynie koszty – nadal bowiem podlegają opodatkowaniu. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest rozbiórka budynku. Rozbiórka może zostać również nakazana w sytuacji, gdy obiekt nie spełnia norm dotyczących bezpieczeństwa niezależnie od jego wieku.

Wyburzanie obiektów budowlanych i budynków może być przeprowadzane na podstawie zgody wydanej przez właściwy organ lub też bez konieczności jej zdobycia. Do drugiej grupy zaliczamy rozbiórkę budynków i budowli, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, a które nie są objęte ochroną konserwatorską – o wysokości ośmiu metrów i stojących w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości od granicy działki – oraz obiektów, które nie wymagały uzyskania zgody na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie zabytków. Choć zgoda nie jest wymagana, rozbiórkę należy zgłosić właściwemu organowi. Pozwolenie na budowę należy natomiast uzyskać w przypadku każdego innego budynku czy obiektu, a szczególnie takiego, na którego budowę musieliśmy uzyskać zgodę.

Co zrobić z odpadami po wyburzaniu?

Rozbiórka budynku wymaga użycia ciężkiego sprzętu zarówno do samego wyburzania, jak i późniejszego transportu powstałych odpadów budowlanych. Zająć się tym powinni zatem specjaliści dysponujący odpowiednimi narzędziami. Nadal jednak pozostaje problem gospodarki odpadami – gruzu, złomu stalowego czy też kabli miedzianych z pozostałości instalacji elektrycznej.

Materiały budowlane powinny zostać poddane segregowaniu, a następnie – jeśli to możliwe – odzyskowi. Podstawę wielu obiektów, zwłaszcza przemysłowych stanowią konstrukcje stalowe. To mocne i trwałe wyroby, które po odpowiedniej obróbce mogą zostać ponownie wykorzystane. Podobnie miedź stosowana instalacjach sanitarnych czy kablach elektrycznych należy do surowców wtórnych. Wiele powstałych po pracach wyburzeniowych odpadów może być skutecznie odzyskana. Już przed rozpoczęciem rozbiórki warto znaleźć skup surowców wtórnych taki jak Junior w Bolesławcu, do którego będziemy mogli oddać nie tylko złom stalowy czy kolorowy, ale również  tworzywa sztuczne, które w coraz większym stopniu wykorzystujemy w budownictwie.

Opracowanie:
Bolesławiec, al. Tysiąclecia 48a
tel. 75 732 55 15
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz