Co warto wiedzieć na temat urlopu na żądanie

Co warto wiedzieć na temat urlopu na żądanie

Pracujesz i zastanawiasz się, na jakich zasadach można skorzystać z urlopu na żądanie? Nie wiesz jakim rodzajem urlopu jest urlop na żądanie i co on w praktyce oznacza? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie masz prawa jako pracownik i w jakich sytuacjach możesz wziąć urlop na żądanie. Dowiedz się także, z jakim wyprzedzeniem musisz zapytać się o urlop swojego pracodawcę.

Kiedy należy zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie reguluje kodeks pracy. W art.167(2)k.p. jest napisane:

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlop na żądanie można zgłosić zatem tego samego dnia, w którym chcemy z niego skorzystać. Jest to bardzo komfortowa sytuacja. W ciągu roku mamy do dyspozycji cztery dni. Możemy je wykorzystać pojedynczo lub też wziąć wszystkie naraz. Wybór zależy od nas. Warto wiedzieć, że kodeks pracy przewiduje cztery typy urlopów:

Urlop na żądanie odliczany jest od urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że jeżeli przysługuje nam 20 dni urlopu wypoczynkowego lub też 26 dni – zależnie od stażu pracy, to dni wykorzystane na urlop na żądanie zostaną odjęte właśnie z tej puli. Dni wykorzystane na urlop na żądanie należą do grupy wypoczynkowej, dlatego też rządzą się tymi samymi prawami. Dostaniemy za nie pełne wynagrodzenie – są pełnopłatne. Różnią się jedynie sposobem zgłoszenia ich pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na rok następny.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Nie ma wytycznych, które określałyby formę zgłoszenia urlopu na żądanie pracodawcy. Przyjmuję się, że najpóźniej powinno się to zrobić przed rozpoczęciem dnia pracy. Forma jest dowolna. Nie ma czegoś takiego jak gotowy wniosek o urlop na żądanie. Można to zrobić zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Swoją prośbę można zgłosić zatem pisemnie albo ustnie. Zwykle odbywa się to w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy. Zanim zgłosisz swój urlop pracodawcy, warto zapytać się jaka forma zgłoszenia będzie najbardziej odpowiednia.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Pamiętaj, że nie można sobie samemu udzielić urlopu na żądanie. Pracownik nie może rozpocząć urlopu, jeżeli odpowiedź pracodawcy będzie odmowna. Obowiązek pracodawcy do udzielenia urlopu na żądanie nie jest bezwzględny. Są sytuacje, w których pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi tego przywileju. Odmowa najczęściej może wiązać się z tym, że urlop w danym czasie zakłóci pracę w firmie. Pracodawca może wykorzystać ten argument.

Pracodawca zatem w wyjątkowych sytuacjach może odmówić pracownikowi urlopu. Na realizację prawa pracownika do wypoczynku wpływ mają potrzeby pracodawcy. One są w tym przypadku ważniejsze. Pracownik zmuszony jest taką sytuację zaakceptować i stawić się do pracy. Jeżeli tego nie zrobi, może być to uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność. Jest to naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować zwolnieniem z pracy lub naganą. Dlatego nie warto ryzykować.

Biorąc urlop na żądanie, miej również na uwadze swoje stosunki z pracodawcą. Może zdarzyć się, że pracodawca pozwoli ci wziąć wolne dni, ale będzie to przez niego źle odebrane. Zanim podejmiesz decyzję, przemyśl ją. Rozważ potencjalne konsekwencje, żeby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. Pamiętaj jednak, że urlop na żądanie jest jednym z praw pracownika.

Oceń artykuł (12)
3,1
Komentarze
Dodaj komentarz