Materiał Partnera

Co to jest spedycja?

Co to jest spedycja?

Pewnie zastanawialiście się nieraz co oznacza to pojęcie. Firmy często posługują się terminami „transport” i „spedycja” zamiennie, ale nie jest to prawidłowe podejście. Lepiej stosować formułę „transport i spedycja”, gdyż są to różne działania. Czym zatem zajmuje się spedytor albo firma spedycyjna? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wyjaśnić różnice między transportem a spedycją.

Jakie czynności stanowią obowiązek spedytora?

Definicja spedycji jest często mylnie podawana przez przedsiębiorców. Panuje przekonanie, że firma zlecająca transport towarów innej firmie to spedytor, zaś firmy, które zajmują się transportem to przewoźnicy. A okazuje się, że wcale tak nie jest. Definicja w przepisach nie jest szczególnie rozbudowana – zgodnie z art. 794 kodeksu cywilnego umowa spedycji obejmuje zobowiązanie spedytora do wysyłania lub odbioru przesyłki, lub dokonanie innych usług związanych z jej przewozem, za wynagrodzeniem. Spedytor rozumiany jest tutaj jako przedsiębiorstwo spedycyjne prowadzące odpowiednią działalność związaną z wysyłaniem, odbiorem i przewozem przesyłek.

Zatem spedycja powinna być rozumiana jako szeroki zakres obsługi przesyłki, w zakresie od jej nadania do odbioru, a elementem takiej działalności jest też zorganizowanie przesłania i przewiezienia rzeczy, choć nie najważniejszym. Obowiązkiem spedytora jest zadbanie o bezpieczne i efektywne dostarczenie przesyłki we wskazane miejsce. W zakres usług spedycyjnych wchodzi zatem przechowywanie i przetwarzanie wszelkich dokumentów dotyczących przesyłki, takich jak ubezpieczenie, ewentualna odprawa celna, potwierdzenia nadania i odbioru, oraz składowanie i przechowywanie samej przesyłki, a także jej przepakowanie, załadunek, przewóz, rozładunek, odbiór i sprawdzenie zawartości. Oczywiście nie każde zlecenie spedycyjne obejmuje pełen zakres tych czynności.

Różnice między spedycją i transportem

Już chyba jest oczywiste, że „transport” i „spedycja” to dwa różne pojęcia. Transport dotyczy wyłącznie czynności przemieszczania ładunków w przestrzeni przy pomocy odpowiednich środków transportu. Co istotne, transport może dotyczyć zarówno rzeczy, jak i ludzi. Nie obejmuje on żadnych dodatkowych czynności, wyłącznie przewiezienie z punktu A do punktu B. Spedycja obejmuje także całą gamę działań logistycznych i może dotyczyć wyłącznie rzeczy. Dlatego właśnie firma Kasprzycki Transport i Spedycja posługuje się w swojej nazwie obydwoma tymi pojęciami. W przypadku zleceń spedycyjnych, spedytor może sam dokonywać przewozu, jeśli jego działalność obejmuje też transport, bądź zlecić go innym przewoźnikom. Natomiast w przypadku zlecenia transportowego, odpowiedzialność za przewiezienie należy do przewoźnika. To jeszcze jedna różnica pomiędzy tymi pojęciami i oznacza ona, że odpowiedzialność spedytora jest szersza, gdyż wykracza poza sam transport.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz