Materiał Partnera

Co to jest PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) i jak go uzyskać?

Co to jest PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) i jak go uzyskać?

Zanim zaczniesz kurs na prawo jazdy, musisz zadbać o dopełnienie kilku formalności. Jedną z nich jest uzyskanie PKK, czyli Profilu Kandydat na Kierowcę. Obowiązujące przepisy wymagają tego, aby miała go każda osoba, która chce po raz pierwszy zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami. Gdzie należy skierować swoje kroki, chcąc zdobyć ten dokument? I czemu ma służyć jego wprowadzenie?

PKK – co to takiego?

Profil Kandydata na Kierowcę jest dokumentem elektronicznym. Wydaje go Wydział Komunikacji w mieście zamieszkania przyszłego kierowcy. Zazwyczaj nie trzeba czekać na sporządzenie tego dokumentu. Urzędnik po dostarczeniu wymaganej dokumentacji automatycznie tworzy Profil.

Jaki cel ma tworzenie PKK? Po pierwsze rozwiązanie to ma zagwarantować, że kierowcy, którzy nie mogą prowadzić pojazdu w związku z odebraniem im uprawnień, nie będą mogli wcześniej starać się ich ponownie zdobyć. Profil ma także zapewniać kandydatom na kierowców znacznie mniejszą ilość formalności do załatwienia. Na wprowadzeniu tego dokumentu korzystają także starostwa powiatowe – profil ułatwia komunikację między nimi.

Stworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę to pierwszy krok do zdobycia prawa jazdy. Umożliwia on zapisanie się na kurs na terenie całego kraju. Muszą dysponować nim zarówno osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyły w kursie, jak i takie, które straciły prawo jazdy i chcą odzyskać uprawnienia” – mówi ekspert z OSK Auto-Test.

Co należy zrobić, aby uzyskać PKK?

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę, trzeba udać się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym w miejscu swojego zamieszkania. Jeżeli miejsce stałego pobytu nie pokrywa się z miejscem zameldowania, należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający zamieszkanie w danej miejscowości – na przykład umowę najmu lokalu.

Jeszcze przed wizytą w urzędzie trzeba postarać się o kilka dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie PKK. Kandydat na kierowcę musi dysponować orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Do wniosku musi być również dołączona fotografia. Zdjęcie powinno być wykonane w pozycji frontalnej i nie może być starsze niż 6 miesięcy. Wymagany format fotografii to 3,5 cm x 4,5 cm. Należy też wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy, a urzędnikowi okazać swój dowód osobisty.

Jeżeli kurs ma zacząć osoba niepełnoletnia, to musi ona dołączyć do wniosku pisemną zgodę opiekuna prawnego. Natomiast w przypadku rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E czy D+E trzeba postarać się orzeczenie psychologiczne, w którym zostanie zaświadczone, że kierowca nie ma przeciwwskazań do prowadzenia tego rodzaju pojazdów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz