Materiał Partnera

Co można zobaczyć w Muzeum Gross-Rosen?

Co można zobaczyć w Muzeum Gross-Rosen?

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jest Miejscem Pamięci Ofiar niemieckiego nazizmu, miejscem zadumy, refleksji i edukacji o najstraszliwszych kartach historii II wojny światowej. Zostało utworzone dzięki wieloletnim staraniom byłych więźniów dopiero w 1983 roku.

Muzeum obejmuje obszar ponad 44 ha, który tworzą: dawna część więźniarska i tzw. oświęcimska, część SS-mańska oraz kamieniołom granitu – miejsce niewolniczej pracy więźniów.

Historię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i tragiczne losy w nim osadzonych prezentują muzealne wystawy:

  • „KL Gross-Rosen 1940-1945” – ekspozycja monograficzna w budynku dawnej kantyny SS
  • „Zaginione człowieczeństwo” – ekspozycja o charakterze historyczno-edukacyjnym, przedstawia genezę i rozwój systemów totalitarnych w Europie w latach 1919-1945 – w lewym baraku przybramnym
  • „AL Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich” – w prawym baraku przybramnym
  • „Zostały rzeczy, pamięć i żal” – ekspozycja na której zaprezentowano około 300 przedmiotów pozyskanych podczas prac archeologicznych w ramach realizacji projektu „Kamienne Piekło I” – w dawnej tkalni
  • „Przywrócić pamięć” – wyposażenie sztuby więźniarskiej – w lewym skrzydle zrekonstruowanego baraku nr 7
  • ekspozycje czasowe –  w prawym skrzydle zrekonstruowanego baraku nr 7 oraz sali projekcyjnej w budynku głównym

Na poobozowym terenie zachowały się m.in. dawna brama wraz z przyległymi wartowniami, fundamenty bloków więźniarskich, części piwniczne łaźni, kuchni więźniarskiej, tkalni oraz bloku tzw. „francuskiego”, piec krematorium polowego oraz fragmenty ogrodzenia. Nowymi elementami wzbogacającymi edukacyjny charakter miejsca są wiernie zrekonstruowane obiekty – barak więźniarski nr 7 i wieża strażnicza.

Na zwiedzanie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen wraz z historycznym kamieniołomem należy przeznaczyć 2,5 godziny. Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny; za odpłatnością można skorzystać z usługi przewodnickiej lub wypożyczyć audioprzewodnik. Aktualna oferta dla zwiedzających oraz cennik dostępne są na muzealnej stronie internetowej.

Oferta

Muzeum Gross-Rosen znajduje się w Rogoźnicy, w województwie dolnośląskim. Od 1983 r. sprawuje opiekę nad terenem byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Pełni ono rolę zabytku, pomnika, a przede wszystkim Miejsca Edukacji i Pamięci o Ofiarach hitlerowskiego systemu i II wojny światowej.

Swoją priorytetową działalność opiera na trzech filarach: prowadzeniu badań naukowych, dokumentowaniu, gromadzeniu i zabezpieczaniu zbiorów oraz szeroko zakrojonej edukacji. Muzeum Gross-Rosen od wielu lat dokłada starań, by zastosowane formy upowszechniania wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa były zrozumiałe dla wszystkich odwiedzających bez względu na wiek, płeć, narodowość, światopogląd czy dysfunkcje.

Realizując to zamierzenie Muzeum Gross-Rosen przygotowało ofertę nieodpłatnych warsztatów i zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej) oraz wprowadziło usługi i udogodnienia dla osób za szczególnymi potrzebami (z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Muzeum Gross-Rosen, w zakładkach: OFERTA EDUKACYJNA i MUZEUM BEZ BARIER.

Wyrażamy nadzieję, że wizyta w tym trudnym, historycznym miejscu – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – nie tylko poszerzy wiedzę o przeszłych wydarzeniach, ale przede wszystkim skłoni do wielu przemyśleń i refleksji. 


Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

Rogoźnica, województwo dolnośląskie

ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków
tel. 74 855-90-07
74 661 59 10
669-188-779

Opracowanie:
Rogoźnica, Ofiar Gross Rosen 26
tel. 74 846 45 66
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz