Materiał Partnera

Cięcie laserem – czym jest i jakie daje korzyści?

Cięcie laserem – czym jest i jakie daje korzyści?

Coraz większa popularność w dziedzinie obróbki materiałów zyskuje cięcie laserem. Metoda ta jest w dzisiejszych czasach powszechnie wykorzystywana w tej branży. Z pewnością duży wpływ na to miał fakt, że ma ona wiele zalet, do których zaliczamy precyzyjność cięcia, powtarzalność, a także szybkość. Czym dokładnie jest technika cięcia laserem oraz jakie jeszcze korzyści daje?

Technika cięcia laserem – na czym polega?

Cięcie laserem to jeden z rodzajów obróbki materiału. Podczas tego procesu wykorzystuje się wiązkę laserową, która odpowiedzialna jest za rozprowadzenie dużej ilości energii na małej przestrzeni. W chwili zetknięcia promienia lasera z powierzchnią obrabianego materiału, część wytworzonej energii jest na nią przenoszona, dzięki czemu możliwe jest wykonanie precyzyjnych nacięć. To właśnie precyzyjność całego procesu wyróżnia cięcie laserem spośród innych metod obróbki materiałów.

Oczywiście nie każdy laser działa tak samo. Wykorzystywane w obróbce materiałów wiązki laserów mogą się od siebie znacząco różnić pod kątem jakości. Specjaliści z tej branży z firmy Migro realizują kilka rozmaitych form cięcia laserem, ponieważ każda metoda jest stosowana do konkretnego materiału. Wśród najważniejszych rodzajów cięcia laserowego znajdują się:

  • odparowanie,
  • wypalanie,
  • topnienie wraz z wydmuchiwaniem,
  • tworzenie pęknięć.

Cięcie laserem blach z wykorzystaniem odparowania oznacza, że materiał poddany obróbce podlega odparowaniu w gazie chemicznie obojętnym. W przypadku wypalania dochodzi do stopnienia obrabianego materiału, a następnie wydmuchanie stopionej części przy użyciu gazu.

Cięcie laserem metali można realizować na 3 różne sposoby. Pierwszy sposobem jest cięcie reaktywne. Polega ono na tym, że wykorzystuje się strumień tlenu albo chemicznej mieszaniny, która zawiera argon i tlen. W trakcie tego procesu powstaje ciepło, co sprawia, że cięcie laserem przez wypalanie jest wydajniejsze od pozostałych sposobów obróbki. Drugim sposobem jest cięcie z użyciem pęknięć. Ta metoda polega na tworzeniu przerw w obrabianym materiale. W tym celu wykorzystuje się wiązki laserowe, których celem jest nagrzanie danego fragmentu materiału do bardzo wysokiej temperatury. Metodę tę stosuje się do metali o grubości powyżej 1 mm. Ostatnim sposobem jest cięcie w stanie ciekłym. Tę metodę najczęściej wykorzystuje się w przypadku metali z wysokich stopów. Podczas tego procesu zdarza się wykorzystywać azot lub argon, co umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni.

Zalety cięcia laserem

Obróbka metali polegająca na cięciu laserem daje wiele korzyści. Przede wszystkim laserowe cięcie blach jest znacznie precyzyjniejsze od innych metod obróbki. Poza tym metoda ta umożliwia dokładne odtworzenie projektu. Urządzenia wykorzystywane w tym procesie są powtarzalne, co oznacza, że każdy powstały element jest identyczny. Powierzchnie, które poddane były cięciu laserem są gładkie, równe i oczyszczone. Dodatkowo ta metoda obróbki nie wymaga emitowania dużych ilości ciepła. Warto jeszcze zaznaczyć, że cięcie laserem jest dużo szybsze od wcześniej stosowanych metod obróbki metali.

Opracowanie:
Komarów-Osada, 3 Maja 160
tel. 793 550 315
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz